ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2009 Akinwande Oluwole Soyinka [yo] การออกเสียงคำว่า Akinwande Oluwole Soyinka คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/07/2009 bawoni [yo] การออกเสียงคำว่า bawoni คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2009 Ibadan [yo] การออกเสียงคำว่า Ibadan คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2009 Nsukka [yo] การออกเสียงคำว่า Nsukka คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2009 Chinua Achebe [yo] การออกเสียงคำว่า Chinua Achebe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/07/2009 Jesu Kristi [yo] การออกเสียงคำว่า Jesu Kristi คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2009 Se´ dada ni? [yo] การออกเสียงคำว่า Se´ dada ni? คะแนนโหวต -1 คะแนน
14/03/2009 Ojukwu [ig] การออกเสียงคำว่า Ojukwu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/03/2009 Enugu [ig] การออกเสียงคำว่า Enugu คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2009 Ikechukwu Uche [ig] การออกเสียงคำว่า Ikechukwu Uche คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 omolara [yo] การออกเสียงคำว่า omolara คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/03/2009 Oyeyemi [yo] การออกเสียงคำว่า Oyeyemi คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 Abùjá [yo] การออกเสียงคำว่า Abùjá คะแนนโหวต 0 คะแนน