ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/07/2009 Akinwande Oluwole Soyinka [yo] Akinwande Oluwole Soyinka การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/07/2009 bawoni [yo] bawoni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2009 Ibadan [yo] Ibadan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2009 Nsukka [yo] Nsukka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2009 Chinua Achebe [yo] Chinua Achebe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/07/2009 Jesu Kristi [yo] Jesu Kristi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2009 Se´ dada ni? [yo] Se´ dada ni? การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/03/2009 Ojukwu [ig] Ojukwu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 Enugu [ig] Enugu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2009 Ikechukwu Uche [ig] Ikechukwu Uche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 omolara [yo] omolara การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/03/2009 Oyeyemi [yo] Oyeyemi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 Abùjá [yo] Abùjá การออกเสียง 0คะแนนโหวต