ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2012 Wurmfraß [de] การออกเสียงคำว่า Wurmfraß 0 โหวต
30/03/2012 Taschenuhr [de] การออกเสียงคำว่า Taschenuhr 0 โหวต
30/03/2012 Soundkarte [de] การออกเสียงคำว่า Soundkarte 0 โหวต
30/03/2012 Bartwuchs [de] การออกเสียงคำว่า Bartwuchs 0 โหวต
30/03/2012 Wurstbrot [de] การออกเสียงคำว่า Wurstbrot 0 โหวต
30/03/2012 Krümelmonster [de] การออกเสียงคำว่า Krümelmonster 0 โหวต
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] การออกเสียงคำว่า Kollisionsabfrage 0 โหวต
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] การออกเสียงคำว่า Wurstfachverkäuferin 0 โหวต
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] การออกเสียงคำว่า Erdbeerkäse 0 โหวต
30/03/2012 Patrick [de] การออกเสียงคำว่า Patrick 1 โหวต
30/03/2012 Sojagranulat [de] การออกเสียงคำว่า Sojagranulat 0 โหวต
30/03/2012 AIDS [de] การออกเสียงคำว่า AIDS 0 โหวต
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] การออกเสียงคำว่า Kurbelwellensensor 0 โหวต
30/03/2012 emulator [de] การออกเสียงคำว่า emulator 0 โหวต
29/03/2012 Rainer [de] การออกเสียงคำว่า Rainer 0 โหวต
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] การออกเสียงคำว่า Schalldruckpegel 0 โหวต
29/03/2012 angekuppelt [de] การออกเสียงคำว่า angekuppelt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด