ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/03/2012 Wurmfraß [de] Wurmfraß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Taschenuhr [de] Taschenuhr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Soundkarte [de] Soundkarte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Bartwuchs [de] Bartwuchs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Wurstbrot [de] Wurstbrot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Krümelmonster [de] Krümelmonster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] Kollisionsabfrage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] Wurstfachverkäuferin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] Erdbeerkäse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Patrick [de] Patrick การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/03/2012 Sojagranulat [de] Sojagranulat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 AIDS [de] AIDS การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] Kurbelwellensensor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 emulator [de] emulator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2012 Rainer [de] Rainer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] Schalldruckpegel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2012 angekuppelt [de] angekuppelt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/03/2012 bass (music) [de] bass (music) การออกเสียง 1คะแนนโหวต