ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2012 Wurmfraß [de] การออกเสียงคำว่า Wurmfraß คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Taschenuhr [de] การออกเสียงคำว่า Taschenuhr คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Soundkarte [de] การออกเสียงคำว่า Soundkarte คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Bartwuchs [de] การออกเสียงคำว่า Bartwuchs คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Wurstbrot [de] การออกเสียงคำว่า Wurstbrot คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Krümelmonster [de] การออกเสียงคำว่า Krümelmonster คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] การออกเสียงคำว่า Kollisionsabfrage คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] การออกเสียงคำว่า Wurstfachverkäuferin คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] การออกเสียงคำว่า Erdbeerkäse คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Patrick [de] การออกเสียงคำว่า Patrick คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/03/2012 Sojagranulat [de] การออกเสียงคำว่า Sojagranulat คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 AIDS [de] การออกเสียงคำว่า AIDS คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] การออกเสียงคำว่า Kurbelwellensensor คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 emulator [de] การออกเสียงคำว่า emulator คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2012 Rainer [de] การออกเสียงคำว่า Rainer คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] การออกเสียงคำว่า Schalldruckpegel คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2012 angekuppelt [de] การออกเสียงคำว่า angekuppelt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด