ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2012 Wurmfraß [de] การออกเสียง : Wurmfraß 0 โหวต
30/03/2012 Taschenuhr [de] การออกเสียง : Taschenuhr 0 โหวต
30/03/2012 Soundkarte [de] การออกเสียง : Soundkarte 0 โหวต
30/03/2012 Bartwuchs [de] การออกเสียง : Bartwuchs 0 โหวต
30/03/2012 Wurstbrot [de] การออกเสียง : Wurstbrot 0 โหวต
30/03/2012 Krümelmonster [de] การออกเสียง : Krümelmonster 0 โหวต
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] การออกเสียง : Kollisionsabfrage 0 โหวต
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] การออกเสียง : Wurstfachverkäuferin 0 โหวต
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] การออกเสียง : Erdbeerkäse 0 โหวต
30/03/2012 Patrick [de] การออกเสียง : Patrick 1 โหวต
30/03/2012 Sojagranulat [de] การออกเสียง : Sojagranulat 0 โหวต
30/03/2012 AIDS [de] การออกเสียง : AIDS 0 โหวต
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] การออกเสียง : Kurbelwellensensor 0 โหวต
30/03/2012 emulator [de] การออกเสียง : emulator 0 โหวต
29/03/2012 Rainer [de] การออกเสียง : Rainer 0 โหวต
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] การออกเสียง : Schalldruckpegel 0 โหวต
29/03/2012 angekuppelt [de] การออกเสียง : angekuppelt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด