ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/04/2010 پیرزن [fa] การออกเสียง : پیرزن 0 โหวต
10/04/2010 دندان سر جگر بگذار [fa] การออกเสียง : دندان سر جگر بگذار 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2010 آخر سر [fa] การออกเสียง : آخر سر 0 โหวต
10/04/2010 محمد علی کریمی [fa] การออกเสียง : محمد علی کریمی 0 โหวต
10/04/2010 سي دي [fa] การออกเสียง : سي دي 0 โหวต
07/08/2009 شخصيت منفي [fa] การออกเสียง : شخصيت منفي 0 โหวต
07/08/2009 آرم [fa] การออกเสียง : آرم 0 โหวต
07/08/2009 گوركن [fa] การออกเสียง : گوركن 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 حرفهاي زشت [fa] การออกเสียง : حرفهاي زشت 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 بد و بيراه [fa] การออกเสียง : بد و بيراه 0 โหวต
07/08/2009 جدار [fa] การออกเสียง : جدار 0 โหวต
07/08/2009 صداگير [fa] การออกเสียง : صداگير 0 โหวต
07/08/2009 راهبند [fa] การออกเสียง : راهبند 0 โหวต
07/08/2009 صاحب شدن [fa] การออกเสียง : صاحب شدن 0 โหวต
07/08/2009 يك خروار [fa] การออกเสียง : يك خروار 0 โหวต
07/08/2009 زانو انداختن [fa] การออกเสียง : زانو انداختن 0 โหวต
07/08/2009 شل و ول [fa] การออกเสียง : شل و ول 0 โหวต
07/08/2009 سر كيسه [fa] การออกเสียง : سر كيسه 0 โหวต
07/08/2009 مسئلۀ جزئي [fa] การออกเสียง : مسئلۀ جزئي 0 โหวต
07/08/2009 هيچ و پوچ [fa] การออกเสียง : هيچ و پوچ 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 ناقابل [fa] การออกเสียง : ناقابل 0 โหวต
07/08/2009 كم ارزش [fa] การออกเสียง : كم ارزش 0 โหวต
07/08/2009 بار و بنه [fa] การออกเสียง : بار و بنه 0 โหวต
07/08/2009 وثيقه [fa] การออกเสียง : وثيقه 0 โหวต
07/08/2009 گَل و گُشاد [fa] การออกเสียง : گَل و گُشاد 0 โหวต
07/08/2009 چِزاندن [fa] การออกเสียง : چِزاندن 0 โหวต
07/08/2009 نانوا [fa] การออกเสียง : نانوا 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 نان خشك [fa] การออกเสียง : نان خشك 0 โหวต
07/08/2009 پا در هوا [fa] การออกเสียง : پا در هوا 0 โหวต
07/08/2009 ترازنامه [fa] การออกเสียง : ترازنامه 0 โหวต