ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/04/2010 پیرزن [fa] پیرزن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2010 دندان سر جگر بگذار [fa] دندان سر جگر بگذار การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2010 آخر سر [fa] آخر سر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2010 محمد علی کریمی [fa] محمد علی کریمی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2010 سي دي [fa] سي دي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 شخصيت منفي [fa] شخصيت منفي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 آرم [fa] آرم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 گوركن [fa] گوركن การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 حرفهاي زشت [fa] حرفهاي زشت การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 بد و بيراه [fa] بد و بيراه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 جدار [fa] جدار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 صداگير [fa] صداگير การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 راهبند [fa] راهبند การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 صاحب شدن [fa] صاحب شدن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 يك خروار [fa] يك خروار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 زانو انداختن [fa] زانو انداختن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 شل و ول [fa] شل و ول การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 سر كيسه [fa] سر كيسه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 مسئلۀ جزئي [fa] مسئلۀ جزئي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 هيچ و پوچ [fa] هيچ و پوچ การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 ناقابل [fa] ناقابل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 كم ارزش [fa] كم ارزش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 بار و بنه [fa] بار و بنه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 وثيقه [fa] وثيقه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 گَل و گُشاد [fa] گَل و گُشاد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 چِزاندن [fa] چِزاندن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 نانوا [fa] نانوا การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/08/2009 نان خشك [fa] نان خشك การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 پا در هوا [fa] پا در هوا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2009 ترازنامه [fa] ترازنامه การออกเสียง 0คะแนนโหวต