ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/04/2010 پیرزن [fa] การออกเสียงคำว่า پیرزن 0 โหวต
10/04/2010 دندان سر جگر بگذار [fa] การออกเสียงคำว่า دندان سر جگر بگذار 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2010 آخر سر [fa] การออกเสียงคำว่า آخر سر 0 โหวต
10/04/2010 محمد علی کریمی [fa] การออกเสียงคำว่า محمد علی کریمی 0 โหวต
10/04/2010 سي دي [fa] การออกเสียงคำว่า سي دي 0 โหวต
07/08/2009 شخصيت منفي [fa] การออกเสียงคำว่า شخصيت منفي 0 โหวต
07/08/2009 آرم [fa] การออกเสียงคำว่า آرم 0 โหวต
07/08/2009 گوركن [fa] การออกเสียงคำว่า گوركن 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 حرفهاي زشت [fa] การออกเสียงคำว่า حرفهاي زشت 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 بد و بيراه [fa] การออกเสียงคำว่า بد و بيراه 0 โหวต
07/08/2009 جدار [fa] การออกเสียงคำว่า جدار 0 โหวต
07/08/2009 صداگير [fa] การออกเสียงคำว่า صداگير 0 โหวต
07/08/2009 راهبند [fa] การออกเสียงคำว่า راهبند 0 โหวต
07/08/2009 صاحب شدن [fa] การออกเสียงคำว่า صاحب شدن 0 โหวต
07/08/2009 يك خروار [fa] การออกเสียงคำว่า يك خروار 0 โหวต
07/08/2009 زانو انداختن [fa] การออกเสียงคำว่า زانو انداختن 0 โหวต
07/08/2009 شل و ول [fa] การออกเสียงคำว่า شل و ول 0 โหวต
07/08/2009 سر كيسه [fa] การออกเสียงคำว่า سر كيسه 0 โหวต
07/08/2009 مسئلۀ جزئي [fa] การออกเสียงคำว่า مسئلۀ جزئي 0 โหวต
07/08/2009 هيچ و پوچ [fa] การออกเสียงคำว่า هيچ و پوچ 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 ناقابل [fa] การออกเสียงคำว่า ناقابل 0 โหวต
07/08/2009 كم ارزش [fa] การออกเสียงคำว่า كم ارزش 0 โหวต
07/08/2009 بار و بنه [fa] การออกเสียงคำว่า بار و بنه 0 โหวต
07/08/2009 وثيقه [fa] การออกเสียงคำว่า وثيقه 0 โหวต
07/08/2009 گَل و گُشاد [fa] การออกเสียงคำว่า گَل و گُشاد 0 โหวต
07/08/2009 چِزاندن [fa] การออกเสียงคำว่า چِزاندن 0 โหวต
07/08/2009 نانوا [fa] การออกเสียงคำว่า نانوا 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 نان خشك [fa] การออกเสียงคำว่า نان خشك 0 โหวต
07/08/2009 پا در هوا [fa] การออกเสียงคำว่า پا در هوا 0 โหวต
07/08/2009 ترازنامه [fa] การออกเสียงคำว่า ترازنامه 0 โหวต