ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/04/2010 پیرزن [fa] การออกเสียงคำว่า پیرزن คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 دندان سر جگر بگذار [fa] การออกเสียงคำว่า دندان سر جگر بگذار คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2010 آخر سر [fa] การออกเสียงคำว่า آخر سر คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 محمد علی کریمی [fa] การออกเสียงคำว่า محمد علی کریمی คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2010 سي دي [fa] การออกเสียงคำว่า سي دي คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 شخصيت منفي [fa] การออกเสียงคำว่า شخصيت منفي คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 آرم [fa] การออกเสียงคำว่า آرم คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 گوركن [fa] การออกเสียงคำว่า گوركن คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 حرفهاي زشت [fa] การออกเสียงคำว่า حرفهاي زشت คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 بد و بيراه [fa] การออกเสียงคำว่า بد و بيراه คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 جدار [fa] การออกเสียงคำว่า جدار คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 صداگير [fa] การออกเสียงคำว่า صداگير คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 راهبند [fa] การออกเสียงคำว่า راهبند คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 صاحب شدن [fa] การออกเสียงคำว่า صاحب شدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 يك خروار [fa] การออกเสียงคำว่า يك خروار คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 زانو انداختن [fa] การออกเสียงคำว่า زانو انداختن คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 شل و ول [fa] การออกเสียงคำว่า شل و ول คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 سر كيسه [fa] การออกเสียงคำว่า سر كيسه คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 مسئلۀ جزئي [fa] การออกเสียงคำว่า مسئلۀ جزئي คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 هيچ و پوچ [fa] การออกเสียงคำว่า هيچ و پوچ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 ناقابل [fa] การออกเสียงคำว่า ناقابل คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 كم ارزش [fa] การออกเสียงคำว่า كم ارزش คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 بار و بنه [fa] การออกเสียงคำว่า بار و بنه คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 وثيقه [fa] การออกเสียงคำว่า وثيقه คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 گَل و گُشاد [fa] การออกเสียงคำว่า گَل و گُشاد คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 چِزاندن [fa] การออกเสียงคำว่า چِزاندن คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 نانوا [fa] การออกเสียงคำว่า نانوا คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/08/2009 نان خشك [fa] การออกเสียงคำว่า نان خشك คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 پا در هوا [fa] การออกเสียงคำว่า پا در هوا คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2009 ترازنامه [fa] การออกเสียงคำว่า ترازنامه คะแนนโหวต 0 คะแนน