ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/09/2009 danificado [pt] การออกเสียง : danificado 0 โหวต
24/09/2009 Daniella Cicarelli [pt] การออกเสียง : Daniella Cicarelli 0 โหวต
24/09/2009 ombros [pt] การออกเสียง : ombros 0 โหวต
24/09/2009 adamantano [pt] การออกเสียง : adamantano 0 โหวต
24/09/2009 alícota [pt] การออกเสียง : alícota 0 โหวต
24/09/2009 halieto [pt] การออกเสียง : halieto 0 โหวต
24/09/2009 acho [pt] การออกเสียง : acho 0 โหวต
24/09/2009 náusea [pt] การออกเสียง : náusea 0 โหวต
24/09/2009 embora [pt] การออกเสียง : embora 0 โหวต
24/09/2009 embondeiro [pt] การออกเสียง : embondeiro 0 โหวต
24/09/2009 hermenêutica [pt] การออกเสียง : hermenêutica 0 โหวต
24/09/2009 heresia [pt] การออกเสียง : heresia 0 โหวต
24/09/2009 incluído [pt] การออกเสียง : incluído 0 โหวต
24/09/2009 herege [pt] การออกเสียง : herege 0 โหวต
24/09/2009 agasalho [pt] การออกเสียง : agasalho 0 โหวต
24/09/2009 centímetros [pt] การออกเสียง : centímetros 0 โหวต
24/09/2009 polvo [pt] การออกเสียง : polvo 0 โหวต
24/09/2009 poluídos [pt] การออกเสียง : poluídos 0 โหวต
24/09/2009 exegeta [pt] การออกเสียง : exegeta 0 โหวต