ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/09/2009 danificado [pt] การออกเสียงคำว่า danificado คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 Daniella Cicarelli [pt] การออกเสียงคำว่า Daniella Cicarelli คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 ombros [pt] การออกเสียงคำว่า ombros คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 adamantano [pt] การออกเสียงคำว่า adamantano คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 alícota [pt] การออกเสียงคำว่า alícota คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 halieto [pt] การออกเสียงคำว่า halieto คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 acho [pt] การออกเสียงคำว่า acho คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 náusea [pt] การออกเสียงคำว่า náusea คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 embora [pt] การออกเสียงคำว่า embora คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 embondeiro [pt] การออกเสียงคำว่า embondeiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 hermenêutica [pt] การออกเสียงคำว่า hermenêutica คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 heresia [pt] การออกเสียงคำว่า heresia คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 incluído [pt] การออกเสียงคำว่า incluído คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 herege [pt] การออกเสียงคำว่า herege คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 agasalho [pt] การออกเสียงคำว่า agasalho คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 centímetros [pt] การออกเสียงคำว่า centímetros คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 polvo [pt] การออกเสียงคำว่า polvo คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 poluídos [pt] การออกเสียงคำว่า poluídos คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2009 exegeta [pt] การออกเสียงคำว่า exegeta คะแนนโหวต 0 คะแนน