ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
01/10/2012 nocilla [es] การออกเสียง : nocilla โดย marijeherva