ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2019 الورم القحفي البلعومي [ar] การออกเสียง : الورم القحفي البلعومي 0 โหวต
30/03/2019 الورم الشحمي [ar] การออกเสียง : الورم الشحمي 0 โหวต
30/03/2019 النفخات القلبية [ar] การออกเสียง : النفخات القلبية 0 โหวต
30/03/2019 النسيان الشامل العابر [ar] การออกเสียง : النسيان الشامل العابر 0 โหวต
30/03/2019 الورم العصبي الليفي [ar] การออกเสียง : الورم العصبي الليفي 0 โหวต
30/03/2019 النوع 1 من داء السكري لدى الأطفال [ar] การออกเสียง : النوع 1 من داء السكري لدى الأطفال 0 โหวต
30/03/2019 النوبة الوعائية المبهمة [ar] การออกเสียง : النوبة الوعائية المبهمة 0 โหวต
30/03/2019 المشي على الأصابع لدى الأطفال [ar] การออกเสียง : المشي على الأصابع لدى الأطفال 0 โหวต
30/03/2019 النوبة القلبية [ar] การออกเสียง : النوبة القلبية 0 โหวต
30/03/2019 النوبات الحموية [ar] การออกเสียง : النوبات الحموية 0 โหวต
30/03/2019 الورم الأرومي المينائي [ar] การออกเสียง : الورم الأرومي المينائي 0 โหวต
30/03/2019 الوردية [ar] การออกเสียง : الوردية 0 โหวต
30/03/2019 الوذمة الرئوية [ar] การออกเสียง : الوذمة الرئوية 0 โหวต
30/03/2019 تحويل الشرايين الكبيرة [ar] การออกเสียง : تحويل الشرايين الكبيرة 0 โหวต
30/03/2019 تدلي الصمام التاجي [ar] การออกเสียง : تدلي الصمام التاجي 0 โหวต
30/03/2019 الورم النقوي المتعدد [ar] การออกเสียง : الورم النقوي المتعدد 0 โหวต
30/03/2019 تضخم الغدة الكظرية الخلقي [ar] การออกเสียง : تضخم الغدة الكظرية الخلقي 0 โหวต
30/03/2019 تأخير سرعة القذف [ar] การออกเสียง : تأخير سرعة القذف 0 โหวต
30/03/2019 الورم النجمي [ar] การออกเสียง : الورم النجمي 0 โหวต
30/03/2019 سرطان الأقنية الصفراوية النقيري [ar] การออกเสียง : سرطان الأقنية الصفراوية النقيري 0 โหวต
30/03/2019 تعظم الدروز الباكر [ar] การออกเสียง : تعظم الدروز الباكر 0 โหวต
30/03/2019 سرطان خلايا هيرثل [ar] การออกเสียง : سرطان خلايا هيرثل 0 โหวต
30/03/2019 سرطان خلايا ميركل [ar] การออกเสียง : سرطان خلايا ميركل 0 โหวต
30/03/2019 تضيق الصمام التاجي [ar] การออกเสียง : تضيق الصمام التاجي 0 โหวต
30/03/2019 تشوهات أوعية الجهاز العصبي المركزي [ar] การออกเสียง : تشوهات أوعية الجهاز العصبي المركزي 0 โหวต
30/03/2019 نَّصْل الرمح [ar] การออกเสียง : نَّصْل الرمح 0 โหวต
30/03/2019 تشوه الحاجز البطيني [ar] การออกเสียง : تشوه الحاجز البطيني 0 โหวต
30/03/2019 تسرع القلب الأذيني [ar] การออกเสียง : تسرع القلب الأذيني 0 โหวต
30/03/2019 تضيق الصمام الأبهري [ar] การออกเสียง : تضيق الصمام الأبهري 0 โหวต
30/03/2019 تسرع القلب فوق البطيني [ar] การออกเสียง : تسرع القلب فوق البطيني 0 โหวต