ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/11/2012 گرخیدن [fa] การออกเสียงคำว่า گرخیدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 قلعه شهر نو [fa] การออกเสียงคำว่า قلعه شهر نو คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 قنات‌آباد [fa] การออกเสียงคำว่า قنات‌آباد คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 پاخط [fa] การออกเสียงคำว่า پاخط คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 گود زنبورک‌خانه [fa] การออกเสียงคำว่า گود زنبورک‌خانه คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 گود عرب‌ها [fa] การออกเสียงคำว่า گود عرب‌ها คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 لاله‌زار [fa] การออกเสียงคำว่า لاله‌زار คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 سبزه میدان [fa] การออกเสียงคำว่า سبزه میدان คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2012 مسگرآباد [fa] การออกเสียงคำว่า مسگرآباد คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 سریوم [fa] การออกเสียงคำว่า سریوم คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 سیبورگیوم [fa] การออกเสียงคำว่า سیبورگیوم คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 فرمیوم [fa] การออกเสียงคำว่า فرمیوم คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 کالیفرنیوم [fa] การออกเสียงคำว่า کالیفرنیوم คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2012 چكاوك هدهدی [fa] การออกเสียงคำว่า چكاوك هدهدی คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 گنجشك خاكی [fa] การออกเสียงคำว่า گنجشك خاكی คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 كوكوی ابلق [fa] การออกเสียงคำว่า كوكوی ابلق คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 كوكوی معمولی [fa] การออกเสียงคำว่า كوكوی معمولی คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 سبز قبا [fa] การออกเสียงคำว่า سبز قبا คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 گریس [fa] การออกเสียงคำว่า گریس คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 دو برج [fa] การออกเสียงคำว่า دو برج คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 خودکا [fa] การออกเสียงคำว่า خودکا คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 دیوارنویسی آمریکایی [fa] การออกเสียงคำว่า دیوارنویسی آمریکایی คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 فانتازیا [fa] การออกเสียงคำว่า فانتازیا คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 فروز [fa] การออกเสียงคำว่า فروز คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 دسته‌دیزی [fa] การออกเสียงคำว่า دسته‌دیزی คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 معنعن [fa] การออกเสียงคำว่า معنعن คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 كاكایی سیبری [fa] การออกเสียงคำว่า كاكایی سیبری คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 كاكایی كوچك [fa] การออกเสียงคำว่า كاكایی كوچك คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 كاكایی دودی [fa] การออกเสียงคำว่า كاكایی دودی คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2012 داركوب بزرگ [fa] การออกเสียงคำว่า داركوب بزرگ คะแนนโหวต 0 คะแนน