ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/11/2012 گرخیدن [fa] گرخیدن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 قلعه شهر نو [fa] قلعه شهر نو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 قنات‌آباد [fa] قنات‌آباد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 پاخط [fa] پاخط การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 گود زنبورک‌خانه [fa] گود زنبورک‌خانه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 گود عرب‌ها [fa] گود عرب‌ها การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 لاله‌زار [fa] لاله‌زار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 سبزه میدان [fa] سبزه میدان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 مسگرآباد [fa] مسگرآباد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 سریوم [fa] سریوم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 سیبورگیوم [fa] سیبورگیوم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 فرمیوم [fa] فرمیوم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 کالیفرنیوم [fa] کالیفرنیوم การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/11/2012 چكاوك هدهدی [fa] چكاوك هدهدی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 گنجشك خاكی [fa] گنجشك خاكی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 كوكوی ابلق [fa] كوكوی ابلق การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 كوكوی معمولی [fa] كوكوی معمولی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 سبز قبا [fa] سبز قبا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 گریس [fa] گریس การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 دو برج [fa] دو برج การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 خودکا [fa] خودکا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 دیوارنویسی آمریکایی [fa] دیوارنویسی آمریکایی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 فانتازیا [fa] فانتازیا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 فروز [fa] فروز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 دسته‌دیزی [fa] دسته‌دیزی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 معنعن [fa] معنعن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 كاكایی سیبری [fa] كاكایی سیبری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 كاكایی كوچك [fa] كاكایی كوچك การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 كاكایی دودی [fa] كاكایی دودی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2012 داركوب بزرگ [fa] داركوب بزرگ การออกเสียง 0คะแนนโหวต