สมาชิก:

yoel

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ yoel

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/08/2011 poepgaatje [nl] การออกเสียง : poepgaatje 0 โหวต
06/08/2011 herhalend [nl] การออกเสียง : herhalend 0 โหวต
06/08/2011 levensjaar [nl] การออกเสียง : levensjaar 0 โหวต
06/08/2011 kenmerkt [nl] การออกเสียง : kenmerkt 0 โหวต
06/08/2011 ontwikkelingsstoornis [nl] การออกเสียง : ontwikkelingsstoornis 0 โหวต
06/08/2011 pervasief [nl] การออกเสียง : pervasief 0 โหวต
06/08/2011 zelfstandig [nl] การออกเสียง : zelfstandig 0 โหวต
06/08/2011 men [nl] การออกเสียง : men 0 โหวต
06/08/2011 autistisch [nl] การออกเสียง : autistisch 0 โหวต
06/08/2011 beschrijving [nl] การออกเสียง : beschrijving 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/08/2011 gedrag [nl] การออกเสียง : gedrag 0 โหวต
06/08/2011 autistiform [nl] การออกเสียง : autistiform 0 โหวต
06/08/2011 wisseling [nl] การออกเสียง : wisseling 0 โหวต
06/08/2011 persoonlijkheidsstoornis [nl] การออกเสียง : persoonlijkheidsstoornis 0 โหวต
06/08/2011 borderline [nl] การออกเสียง : borderline 0 โหวต
06/08/2011 stemmingen [nl] การออกเสียง : stemmingen 0 โหวต
06/08/2011 zwart-wit [nl] การออกเสียง : zwart-wit 0 โหวต
06/08/2011 extraversie [nl] การออกเสียง : extraversie 0 โหวต
06/08/2011 neuroticisme [nl] การออกเสียง : neuroticisme 0 โหวต
06/08/2011 vertonen [nl] การออกเสียง : vertonen 0 โหวต
04/08/2011 wervelboog [nl] การออกเสียง : wervelboog 0 โหวต
04/08/2011 wervellichaam [nl] การออกเสียง : wervellichaam 0 โหวต
04/08/2011 uitsteeksel [nl] การออกเสียง : uitsteeksel 0 โหวต
04/08/2011 wervelkolom [nl] การออกเสียง : wervelkolom 0 โหวต
04/08/2011 stuitligging [nl] การออกเสียง : stuitligging 0 โหวต
04/08/2011 veroorzakend [nl] การออกเสียง : veroorzakend 0 โหวต
04/08/2011 bezinking [nl] การออกเสียง : bezinking 0 โหวต
04/08/2011 bloedbeeld [nl] การออกเสียง : bloedbeeld 0 โหวต
04/08/2011 gelijksoortig [nl] การออกเสียง : gelijksoortig 0 โหวต
04/08/2011 stilstand [nl] การออกเสียง : stilstand 0 โหวต