สมาชิก:

yoel

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ yoel

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/08/2011 discussies [nl] การออกเสียง : discussies 0 โหวต
12/08/2011 effecten [nl] การออกเสียง : effecten 0 โหวต
12/08/2011 gesteldheid [nl] การออกเสียง : gesteldheid 0 โหวต
12/08/2011 attitudeverandering [nl] การออกเสียง : attitudeverandering 0 โหวต
12/08/2011 intentionele [nl] การออกเสียง : intentionele 0 โหวต
12/08/2011 etc. [nl] การออกเสียง : etc. 0 โหวต
12/08/2011 Derk Boerrigter [nl] การออกเสียง : Derk Boerrigter 0 โหวต
12/08/2011 John Van Koert [nl] การออกเสียง : John Van Koert 0 โหวต
10/08/2011 metafoor [nl] การออกเสียง : metafoor 1 โหวต
10/08/2011 Antithese [nl] การออกเสียง : Antithese 0 โหวต
10/08/2011 armoede [nl] การออกเสียง : armoede 0 โหวต
09/08/2011 eufemisme [nl] การออกเสียง : eufemisme 0 โหวต
09/08/2011 keukenvloer [nl] การออกเสียง : keukenvloer 0 โหวต
09/08/2011 prolepsis [nl] การออกเสียง : prolepsis 0 โหวต
09/08/2011 asyndetisch [nl] การออกเสียง : asyndetisch 0 โหวต
09/08/2011 Saarlooswolfhond [nl] การออกเสียง : Saarlooswolfhond 0 โหวต
09/08/2011 Saarloos [nl] การออกเสียง : Saarloos 0 โหวต
09/08/2011 hyperbool [nl] การออกเสียง : hyperbool 0 โหวต
09/08/2011 vroom [nl] การออกเสียง : vroom -1 โหวต
09/08/2011 paradox [nl] การออกเสียง : paradox 0 โหวต
09/08/2011 theeketel [nl] การออกเสียง : theeketel 0 โหวต
09/08/2011 understatement [nl] การออกเสียง : understatement 0 โหวต
09/08/2011 retorisch [nl] การออกเสียง : retorisch 0 โหวต
09/08/2011 anticlimax [nl] การออกเสียง : anticlimax 0 โหวต
09/08/2011 climax [nl] การออกเสียง : climax 0 โหวต
09/08/2011 polysyndetisch [nl] การออกเสียง : polysyndetisch 0 โหวต
09/08/2011 paralellisme [nl] การออกเสียง : paralellisme 0 โหวต
09/08/2011 exclamatie [nl] การออกเสียง : exclamatie 0 โหวต
09/08/2011 sarcasme [nl] การออกเสียง : sarcasme 0 โหวต
09/08/2011 cynisme [nl] การออกเสียง : cynisme 0 โหวต