ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/08/2011 Kopenhagen [nl] การออกเสียง : Kopenhagen 0 โหวต
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] การออกเสียง : AWBZ-zorg 0 โหวต
16/08/2011 BIG-register [nl] การออกเสียง : BIG-register 0 โหวต
16/08/2011 big [nl] การออกเสียง : big 0 โหวต
16/08/2011 psychotherapeut [nl] การออกเสียง : psychotherapeut 0 โหวต
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] การออกเสียง : fysiotherapeut 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/08/2011 overtuigen [nl] การออกเสียง : overtuigen 0 โหวต
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] การออกเสียง : overtuigingskracht 0 โหวต
15/08/2011 vergaderzaal [nl] การออกเสียง : vergaderzaal 0 โหวต
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] การออกเสียง : bierbrouwerij 0 โหวต
13/08/2011 vrienden [nl] การออกเสียง : vrienden 0 โหวต
13/08/2011 Jan Sweelinck [nl] การออกเสียง : Jan Sweelinck 0 โหวต
13/08/2011 bui [nl] การออกเสียง : bui 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/08/2011 freule [nl] การออกเสียง : freule 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/08/2011 ruit [nl] การออกเสียง : ruit 0 โหวต
12/08/2011 attitudes [nl] การออกเสียง : attitudes 0 โหวต
12/08/2011 verhelderen [nl] การออกเสียง : verhelderen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2011 concepten [nl] การออกเสียง : concepten 0 โหวต
12/08/2011 overtuigingen [nl] การออกเสียง : overtuigingen 0 โหวต
12/08/2011 gezamenlijke [nl] การออกเสียง : gezamenlijke 0 โหวต
12/08/2011 succesvolle [nl] การออกเสียง : succesvolle 0 โหวต
12/08/2011 andermans [nl] การออกเสียง : andermans 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2011 BV [nl] การออกเสียง : BV 0 โหวต
12/08/2011 attituden [nl] การออกเสียง : attituden 0 โหวต
12/08/2011 grijze [nl] การออกเสียง : grijze 0 โหวต
12/08/2011 iemands [nl] การออกเสียง : iemands 0 โหวต
12/08/2011 voorbeelden [nl] การออกเสียง : voorbeelden 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2011 beïnvloeding [nl] การออกเสียง : beïnvloeding 0 โหวต
12/08/2011 Intentie [nl] การออกเสียง : Intentie 0 โหวต
12/08/2011 mentale [nl] การออกเสียง : mentale 0 โหวต