สมาชิก:

yoel

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ yoel

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/07/2011 woordconfiguratie [nl] การออกเสียง : woordconfiguratie 0 โหวต
30/07/2011 diffractie [nl] การออกเสียง : diffractie 0 โหวต
30/07/2011 aberratie [nl] การออกเสียง : aberratie 0 โหวต
30/07/2011 urofilie [nl] การออกเสียง : urofilie 0 โหวต
30/07/2011 Maikel Aerts [nl] การออกเสียง : Maikel Aerts 0 โหวต
30/07/2011 moderatorvariabele [nl] การออกเสียง : moderatorvariabele 0 โหวต
30/07/2011 tussenvariantie [nl] การออกเสียง : tussenvariantie 0 โหวต
30/07/2011 vegetatief [nl] การออกเสียง : vegetatief 0 โหวต
30/07/2011 woordenbrij [nl] การออกเสียง : woordenbrij 0 โหวต
30/07/2011 predictorvariabele [nl] การออกเสียง : predictorvariabele 0 โหวต
30/07/2011 beroepskeuzebegeleiding [nl] การออกเสียง : beroepskeuzebegeleiding 0 โหวต
30/07/2011 discontinuïteitstheorie [nl] การออกเสียง : discontinuïteitstheorie 0 โหวต
30/07/2011 onvermogen [nl] การออกเสียง : onvermogen 0 โหวต
30/07/2011 ontladen [nl] การออกเสียง : ontladen 0 โหวต
30/07/2011 diploïd [nl] การออกเสียง : diploïd 0 โหวต
30/07/2011 cijferspanne [nl] การออกเสียง : cijferspanne 0 โหวต
30/07/2011 dimmen [nl] การออกเสียง : dimmen 0 โหวต
30/07/2011 goeiemorgen [nl] การออกเสียง : goeiemorgen 0 โหวต
30/07/2011 dioptrie [nl] การออกเสียง : dioptrie 0 โหวต
30/07/2011 verificatie [nl] การออกเสียง : verificatie 0 โหวต
30/07/2011 perifeer [nl] การออกเสียง : perifeer 0 โหวต
30/07/2011 zichtbaarheid [nl] การออกเสียง : zichtbaarheid 0 โหวต
30/07/2011 diftong [nl] การออกเสียง : diftong 0 โหวต
30/07/2011 discontinu [nl] การออกเสียง : discontinu 0 โหวต
30/07/2011 reductieprincipe [nl] การออกเสียง : reductieprincipe 0 โหวต
30/07/2011 tekstanalyse [nl] การออกเสียง : tekstanalyse 0 โหวต
30/07/2011 aftelbaar [nl] การออกเสียง : aftelbaar 0 โหวต
30/07/2011 disparatie [nl] การออกเสียง : disparatie 0 โหวต
30/07/2011 discrimineerbaarheid [nl] การออกเสียง : discrimineerbaarheid 0 โหวต
30/07/2011 gedesorganiseerd [nl] การออกเสียง : gedesorganiseerd 0 โหวต