สมาชิก:

yoel

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ yoel

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/07/2011 basisfrequentie [nl] การออกเสียง : basisfrequentie 0 โหวต
31/07/2011 basiscategorie [nl] การออกเสียง : basiscategorie 0 โหวต
31/07/2011 korfcel [nl] การออกเสียง : korfcel 0 โหวต
31/07/2011 bodemeffect [nl] การออกเสียง : bodemeffect 0 โหวต
31/07/2011 basisbehoefte [nl] การออกเสียง : basisbehoefte 0 โหวต
31/07/2011 basisvaardigheid [nl] การออกเสียง : basisvaardigheid 0 โหวต
31/07/2011 buccaal [nl] การออกเสียง : buccaal 0 โหวต
31/07/2011 onderhandelen [nl] การออกเสียง : onderhandelen 0 โหวต
31/07/2011 bedwateren [nl] การออกเสียง : bedwateren 0 โหวต
31/07/2011 bedplassen [nl] การออกเสียง : bedplassen 0 โหวต
31/07/2011 kanaliseren [nl] การออกเสียง : kanaliseren 0 โหวต
31/07/2011 canonisch [nl] การออกเสียง : canonisch 0 โหวต
31/07/2011 cardiovasculair [nl] การออกเสียง : cardiovasculair 0 โหวต
31/07/2011 hulpverlener [nl] การออกเสียง : hulpverlener 0 โหวต
31/07/2011 verzorger [nl] การออกเสียง : verzorger 0 โหวต
31/07/2011 carpaal [nl] การออกเสียง : carpaal 0 โหวต
31/07/2011 casus [nl] การออกเสียง : casus 0 โหวต
31/07/2011 cerebrotonie [nl] การออกเสียง : cerebrotonie 0 โหวต
31/07/2011 castratieangst [nl] การออกเสียง : castratieangst 0 โหวต
31/07/2011 basilair [nl] การออกเสียง : basilair 0 โหวต
31/07/2011 kindermishandeling [nl] การออกเสียง : kindermishandeling 0 โหวต
31/07/2011 kinderpsychologie [nl] การออกเสียง : kinderpsychologie 0 โหวต
31/07/2011 ontwikkelingspsychologie [nl] การออกเสียง : ontwikkelingspsychologie 0 โหวต
31/07/2011 kalenderleeftijd [nl] การออกเสียง : kalenderleeftijd 0 โหวต
31/07/2011 keuze-experiment [nl] การออกเสียง : keuze-experiment 0 โหวต
31/07/2011 toevalsvariatie [nl] การออกเสียง : toevalsvariatie 0 โหวต
31/07/2011 cholerisch [nl] การออกเสียง : cholerisch 0 โหวต
31/07/2011 cholinergisch [nl] การออกเสียง : cholinergisch 0 โหวต
31/07/2011 karakteranalyse [nl] การออกเสียง : karakteranalyse 0 โหวต
31/07/2011 woorddoofheid [nl] การออกเสียง : woorddoofheid 0 โหวต