สมาชิก:

yoel

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ yoel

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/08/2011 collage [nl] การออกเสียง : collage 0 โหวต
01/08/2011 leerling [nl] การออกเสียง : leerling 0 โหวต
01/08/2011 Triangel [nl] การออกเสียง : Triangel 0 โหวต
01/08/2011 klaslokaal [nl] การออกเสียง : klaslokaal 0 โหวต
01/08/2011 trom [nl] การออกเสียง : trom 0 โหวต
01/08/2011 bekkens [nl] การออกเสียง : bekkens 0 โหวต
01/08/2011 schoolbord [nl] การออกเสียง : schoolbord 0 โหวต
01/08/2011 globe [nl] การออกเสียง : globe 0 โหวต
01/08/2011 jampot [nl] การออกเสียง : jampot 0 โหวต
01/08/2011 kits [nl] การออกเสียง : kits 0 โหวต
31/07/2011 salvo [nl] การออกเสียง : salvo 0 โหวต
31/07/2011 tweelingonderzoek [nl] การออกเสียง : tweelingonderzoek 0 โหวต
31/07/2011 ultradiaan [nl] การออกเสียง : ultradiaan 0 โหวต
31/07/2011 onzekerheid [nl] การออกเสียง : onzekerheid 0 โหวต
31/07/2011 ongeconditioneerd [nl] การออกเสียง : ongeconditioneerd 0 โหวต
31/07/2011 ongedifferentieerd [nl] การออกเสียง : ongedifferentieerd 0 โหวต
31/07/2011 ondergewicht [nl] การออกเสียง : ondergewicht 0 โหวต
31/07/2011 denkfout [nl] การออกเสียง : denkfout 0 โหวต
31/07/2011 ongevuld [nl] การออกเสียง : ongevuld 0 โหวต
31/07/2011 pica [nl] การออกเสียง : pica 0 โหวต
31/07/2011 xanthopsie [nl] การออกเสียง : xanthopsie 0 โหวต
31/07/2011 xanthocyanopie [nl] การออกเสียง : xanthocyanopie 0 โหวต
31/07/2011 basale ganglia [nl] การออกเสียง : basale ganglia 0 โหวต
31/07/2011 articulatie [nl] การออกเสียง : articulatie 0 โหวต
31/07/2011 bandbreedte [nl] การออกเสียง : bandbreedte 0 โหวต
31/07/2011 achtergrond [nl] การออกเสียง : achtergrond 0 โหวต
31/07/2011 brabbelen [nl] การออกเสียง : brabbelen 0 โหวต
31/07/2011 hardhorendheid [nl] การออกเสียง : hardhorendheid 0 โหวต
31/07/2011 articuleren [nl] การออกเสียง : articuleren 0 โหวต
31/07/2011 basaalmetabolisme [nl] การออกเสียง : basaalmetabolisme 0 โหวต