ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/08/2011 uitschelden [nl] การออกเสียง : uitschelden 0 โหวต
02/08/2011 blaffen [nl] การออกเสียง : blaffen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/08/2011 marcheren [nl] การออกเสียง : marcheren 0 โหวต
02/08/2011 obligaat [nl] การออกเสียง : obligaat 0 โหวต
02/08/2011 oblaat [nl] การออกเสียง : oblaat 0 โหวต
02/08/2011 vloeken [nl] การออกเสียง : vloeken 0 โหวต
02/08/2011 uitfoeteren [nl] การออกเสียง : uitfoeteren 0 โหวต
02/08/2011 bulderen [nl] การออกเสียง : bulderen 0 โหวต
02/08/2011 obduceren [nl] การออกเสียง : obduceren 0 โหวต
02/08/2011 markant [nl] การออกเสียง : markant 0 โหวต
02/08/2011 ketteren [nl] การออกเสียง : ketteren 0 โหวต
02/08/2011 krijsen [nl] การออกเสียง : krijsen 0 โหวต
02/08/2011 woeden [nl] การออกเสียง : woeden 0 โหวต
02/08/2011 briesen [nl] การออกเสียง : briesen 0 โหวต
02/08/2011 plamuurmes [nl] การออกเสียง : plamuurmes 0 โหวต
02/08/2011 occult [nl] การออกเสียง : occult 0 โหวต
02/08/2011 majeur [nl] การออกเสียง : majeur 0 โหวต
02/08/2011 maladie [nl] การออกเสียง : maladie 0 โหวต
02/08/2011 oerknal [nl] การออกเสียง : oerknal 0 โหวต
02/08/2011 twisten [nl] การออกเสียง : twisten 0 โหวต
02/08/2011 mandekker [nl] การออกเสียง : mandekker 0 โหวต
02/08/2011 mallerd [nl] การออกเสียง : mallerd 0 โหวต
02/08/2011 oerkracht [nl] การออกเสียง : oerkracht 0 โหวต
02/08/2011 Mangel [nl] การออกเสียง : Mangel 0 โหวต
02/08/2011 oeratmosfeer [nl] การออกเสียง : oeratmosfeer 0 โหวต
02/08/2011 schilderboek [nl] การออกเสียง : schilderboek 0 โหวต
01/08/2011 Vaal [nl] การออกเสียง : Vaal 0 โหวต
01/08/2011 alfabet [nl] การออกเสียง : alfabet 0 โหวต
01/08/2011 klasseboek [nl] การออกเสียง : klasseboek 0 โหวต
01/08/2011 collage [nl] การออกเสียง : collage 0 โหวต