สมาชิก:

yoel

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ yoel

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
29/07/2011 μες στο μυαλό μου [el] การออกเสียง : μες στο μυαλό μου โดย bisax