ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/09/2015 kijken [nl] การออกเสียง : kijken 0 โหวต
24/09/2015 migratiefactor [nl] การออกเสียง : migratiefactor 0 โหวต
24/09/2015 migraties [nl] การออกเสียง : migraties 0 โหวต
24/09/2015 mijlpalen [nl] การออกเสียง : mijlpalen 0 โหวต
24/09/2015 overhevel [nl] การออกเสียง : overhevel 0 โหวต
24/09/2015 mijltje [nl] การออกเสียง : mijltje 0 โหวต
24/09/2015 fazantenhennen [nl] การออกเสียง : fazantenhennen 0 โหวต
24/09/2015 hofmeesteres [nl] การออกเสียง : hofmeesteres 0 โหวต
24/09/2015 faxsoftware [nl] การออกเสียง : faxsoftware 0 โหวต
24/09/2015 hofnarren [nl] การออกเสียง : hofnarren 0 โหวต
24/09/2015 fazen [nl] การออกเสียง : fazen 0 โหวต
24/09/2015 schudder [nl] การออกเสียง : schudder 0 โหวต
24/09/2015 hofjes [nl] การออกเสียง : hofjes 0 โหวต
24/09/2015 osseveld [nl] การออกเสียง : osseveld 0 โหวต
24/09/2015 Almelo de Riet [nl] การออกเสียง : Almelo de Riet 0 โหวต
24/09/2015 Hans in’t Zandt [nl] การออกเสียง : Hans in’t Zandt 0 โหวต
24/09/2015 vertuien [nl] การออกเสียง : vertuien 0 โหวต
24/09/2015 hofsteden [nl] การออกเสียง : hofsteden 0 โหวต
24/09/2015 onvermoeibaar [nl] การออกเสียง : onvermoeibaar 0 โหวต
23/09/2015 omschrijvingen [nl] การออกเสียง : omschrijvingen 0 โหวต
23/09/2015 redactiecommissie [nl] การออกเสียง : redactiecommissie 0 โหวต
23/09/2015 rolzitting [nl] การออกเสียง : rolzitting 0 โหวต
23/09/2015 demonstranten [nl] การออกเสียง : demonstranten 0 โหวต
23/09/2015 kroontjes [nl] การออกเสียง : kroontjes 0 โหวต
23/09/2015 redactiebureau [nl] การออกเสียง : redactiebureau 0 โหวต
23/09/2015 onderwatersport [nl] การออกเสียง : onderwatersport 0 โหวต
23/09/2015 onderwijskunde [nl] การออกเสียง : onderwijskunde 0 โหวต
23/09/2015 gewelfboog [nl] การออกเสียง : gewelfboog 0 โหวต
23/09/2015 onverpakt [nl] การออกเสียง : onverpakt 0 โหวต
23/09/2015 oesterkwekerij [nl] การออกเสียง : oesterkwekerij 0 โหวต