ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/09/2015 kijken [nl] การออกเสียงคำว่า kijken คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 migratiefactor [nl] การออกเสียงคำว่า migratiefactor คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 migraties [nl] การออกเสียงคำว่า migraties คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 mijlpalen [nl] การออกเสียงคำว่า mijlpalen คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 overhevel [nl] การออกเสียงคำว่า overhevel คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 mijltje [nl] การออกเสียงคำว่า mijltje คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 fazantenhennen [nl] การออกเสียงคำว่า fazantenhennen คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 hofmeesteres [nl] การออกเสียงคำว่า hofmeesteres คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 faxsoftware [nl] การออกเสียงคำว่า faxsoftware คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 hofnarren [nl] การออกเสียงคำว่า hofnarren คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 fazen [nl] การออกเสียงคำว่า fazen คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 schudder [nl] การออกเสียงคำว่า schudder คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 hofjes [nl] การออกเสียงคำว่า hofjes คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 osseveld [nl] การออกเสียงคำว่า osseveld คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 Almelo de Riet [nl] การออกเสียงคำว่า Almelo de Riet คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 Hans in’t Zandt [nl] การออกเสียงคำว่า Hans in’t Zandt คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 vertuien [nl] การออกเสียงคำว่า vertuien คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 hofsteden [nl] การออกเสียงคำว่า hofsteden คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/09/2015 onvermoeibaar [nl] การออกเสียงคำว่า onvermoeibaar คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 omschrijvingen [nl] การออกเสียงคำว่า omschrijvingen คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 redactiecommissie [nl] การออกเสียงคำว่า redactiecommissie คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 rolzitting [nl] การออกเสียงคำว่า rolzitting คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 demonstranten [nl] การออกเสียงคำว่า demonstranten คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 kroontjes [nl] การออกเสียงคำว่า kroontjes คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 redactiebureau [nl] การออกเสียงคำว่า redactiebureau คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 onderwatersport [nl] การออกเสียงคำว่า onderwatersport คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 onderwijskunde [nl] การออกเสียงคำว่า onderwijskunde คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 gewelfboog [nl] การออกเสียงคำว่า gewelfboog คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 onverpakt [nl] การออกเสียงคำว่า onverpakt คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 oesterkwekerij [nl] การออกเสียงคำว่า oesterkwekerij คะแนนโหวต 0 คะแนน