ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/09/2015 kijken [nl] kijken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 migratiefactor [nl] migratiefactor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 migraties [nl] migraties การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 mijlpalen [nl] mijlpalen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 overhevel [nl] overhevel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 mijltje [nl] mijltje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 fazantenhennen [nl] fazantenhennen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 hofmeesteres [nl] hofmeesteres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 faxsoftware [nl] faxsoftware การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 hofnarren [nl] hofnarren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 fazen [nl] fazen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 schudder [nl] schudder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 hofjes [nl] hofjes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 osseveld [nl] osseveld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 Almelo de Riet [nl] Almelo de Riet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 Hans in’t Zandt [nl] Hans in’t Zandt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 vertuien [nl] vertuien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 hofsteden [nl] hofsteden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2015 onvermoeibaar [nl] onvermoeibaar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 omschrijvingen [nl] omschrijvingen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 redactiecommissie [nl] redactiecommissie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 rolzitting [nl] rolzitting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 demonstranten [nl] demonstranten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 kroontjes [nl] kroontjes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 redactiebureau [nl] redactiebureau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 onderwatersport [nl] onderwatersport การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 onderwijskunde [nl] onderwijskunde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 gewelfboog [nl] gewelfboog การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 onverpakt [nl] onverpakt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 oesterkwekerij [nl] oesterkwekerij การออกเสียง 0คะแนนโหวต