ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/07/2011 AnnaSophia Robb [en] การออกเสียงคำว่า AnnaSophia Robb คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/05/2011 Daryl Sabara [en] การออกเสียงคำว่า Daryl Sabara คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2011 Courtney Jines [en] การออกเสียงคำว่า Courtney Jines คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2011 Winn-Dixie [en] การออกเสียงคำว่า Winn-Dixie คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2011 iemand [nl] การออกเสียงคำว่า iemand คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 communicatiemiddel [nl] การออกเสียงคำว่า communicatiemiddel คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2011 orkas [nl] การออกเสียงคำว่า orkas คะแนนโหวต 0 คะแนน