ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/05/2008 Inteligencia Artificial [es] การออกเสียง : Inteligencia Artificial 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 anuncio [es] การออกเสียง : anuncio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 jengibre [es] การออกเสียง : jengibre 0 โหวต
03/05/2008 1984 [es] การออกเสียง : 1984 0 โหวต
03/05/2008 1986 [es] การออกเสียง : 1986 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 dulce [es] การออกเสียง : dulce 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 Tamara [es] การออกเสียง : Tamara 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 maricón [es] การออกเสียง : maricón -1 โหวต
03/05/2008 desinhibirse [es] การออกเสียง : desinhibirse 0 โหวต
03/05/2008 Dorronsoro [es] การออกเสียง : Dorronsoro 0 โหวต
03/05/2008 Soraya Arnelas [es] การออกเสียง : Soraya Arnelas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 Rayo Vallecano [es] การออกเสียง : Rayo Vallecano 0 โหวต
03/05/2008 Principado de Asturias [es] การออกเสียง : Principado de Asturias 0 โหวต
03/05/2008 Castilla y León [es] การออกเสียง : Castilla y León 0 โหวต
03/05/2008 berenjena [es] การออกเสียง : berenjena 0 โหวต
03/05/2008 pobreza [es] การออกเสียง : pobreza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 Tres Cantos [es] การออกเสียง : Tres Cantos -1 โหวต
03/05/2008 tetas [es] การออกเสียง : tetas 0 โหวต
03/05/2008 Congreso de los Diputados [es] การออกเสียง : Congreso de los Diputados 0 โหวต
03/05/2008 Senado [es] การออกเสียง : Senado 0 โหวต
03/05/2008 curasán [es] การออกเสียง : curasán 0 โหวต
03/05/2008 mongolo [es] การออกเสียง : mongolo 1 โหวต
03/05/2008 Amor [es] การออกเสียง : Amor 0 โหวต
03/05/2008 Universidad Autónoma de Madrid [es] การออกเสียง : Universidad Autónoma de Madrid 0 โหวต
03/05/2008 estabilidad [es] การออกเสียง : estabilidad 0 โหวต
03/05/2008 abandonado [es] การออกเสียง : abandonado 2 โหวต
03/05/2008 abejorro [es] การออกเสียง : abejorro 1 โหวต
03/05/2008 abastecer [es] การออกเสียง : abastecer 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 aberración [es] การออกเสียง : aberración 0 โหวต
03/05/2008 ablandar [es] การออกเสียง : ablandar 0 โหวต