ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/05/2008 Inteligencia Artificial [es] การออกเสียงคำว่า Inteligencia Artificial คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 anuncio [es] การออกเสียงคำว่า anuncio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 jengibre [es] การออกเสียงคำว่า jengibre คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 1984 [es] การออกเสียงคำว่า 1984 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 1986 [es] การออกเสียงคำว่า 1986 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 dulce [es] การออกเสียงคำว่า dulce คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 Tamara [es] การออกเสียงคำว่า Tamara คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 maricón [es] การออกเสียงคำว่า maricón คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/05/2008 desinhibirse [es] การออกเสียงคำว่า desinhibirse คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 Dorronsoro [es] การออกเสียงคำว่า Dorronsoro คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 Soraya Arnelas [es] การออกเสียงคำว่า Soraya Arnelas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 Rayo Vallecano [es] การออกเสียงคำว่า Rayo Vallecano คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 Principado de Asturias [es] การออกเสียงคำว่า Principado de Asturias คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 Castilla y León [es] การออกเสียงคำว่า Castilla y León คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 berenjena [es] การออกเสียงคำว่า berenjena คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 pobreza [es] การออกเสียงคำว่า pobreza คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 Tres Cantos [es] การออกเสียงคำว่า Tres Cantos คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/05/2008 tetas [es] การออกเสียงคำว่า tetas คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 Congreso de los Diputados [es] การออกเสียงคำว่า Congreso de los Diputados คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 Senado [es] การออกเสียงคำว่า Senado คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 curasán [es] การออกเสียงคำว่า curasán คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 mongolo [es] การออกเสียงคำว่า mongolo คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/05/2008 Amor [es] การออกเสียงคำว่า Amor คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 Universidad Autónoma de Madrid [es] การออกเสียงคำว่า Universidad Autónoma de Madrid คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 estabilidad [es] การออกเสียงคำว่า estabilidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 abandonado [es] การออกเสียงคำว่า abandonado คะแนนโหวต 2 คะแนน
03/05/2008 abejorro [es] การออกเสียงคำว่า abejorro คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/05/2008 abastecer [es] การออกเสียงคำว่า abastecer คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/05/2008 aberración [es] การออกเสียงคำว่า aberración คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2008 ablandar [es] การออกเสียงคำว่า ablandar คะแนนโหวต 0 คะแนน