ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/03/2012 うっかりミス [ja] การออกเสียง : うっかりミス 0 โหวต
10/03/2012 ミス [ja] การออกเสียง : ミス 0 โหวต
10/03/2012 御簾 [ja] การออกเสียง : 御簾 0 โหวต
10/03/2012 派遣 [ja] การออกเสียง : 派遣 0 โหวต
10/03/2012 派遣労働 [ja] การออกเสียง : 派遣労働 0 โหวต
10/03/2012 端午の節句 [ja] การออกเสียง : 端午の節句 0 โหวต
10/03/2012 上総 [ja] การออกเสียง : 上総 0 โหวต
10/03/2012 お帰り [ja] การออกเสียง : お帰り 0 โหวต
10/03/2012 海軍特別陸戦隊 [ja] การออกเสียง : 海軍特別陸戦隊 0 โหวต
10/03/2012 Hakone [ja] การออกเสียง : Hakone 0 โหวต
10/03/2012 機動部隊 [ja] การออกเสียง : 機動部隊 0 โหวต
10/03/2012 第一航空戦隊 [ja] การออกเสียง : 第一航空戦隊 0 โหวต
10/03/2012 大航海時代 [ja] การออกเสียง : 大航海時代 0 โหวต
10/03/2012 修験道 [ja] การออกเสียง : 修験道 0 โหวต
10/03/2012 骨盤 [ja] การออกเสียง : 骨盤 0 โหวต
10/03/2012 伸縮 [ja] การออกเสียง : 伸縮 0 โหวต
10/03/2012 ひねる [ja] การออกเสียง : ひねる 0 โหวต
10/03/2012 五億円 [ja] การออกเสียง : 五億円 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2012 四億円 [ja] การออกเสียง : 四億円 0 โหวต
10/03/2012 一億円 [ja] การออกเสียง : 一億円 0 โหวต
10/03/2012 二億円 [ja] การออกเสียง : 二億円 0 โหวต
10/03/2012 三億円 [ja] การออกเสียง : 三億円 0 โหวต
10/03/2012 アルコール [ja] การออกเสียง : アルコール 0 โหวต
10/03/2012 一万円 [ja] การออกเสียง : 一万円 0 โหวต
10/03/2012 一円玉 [ja] การออกเสียง : 一円玉 0 โหวต
10/03/2012 オノマトペ [ja] การออกเสียง : オノマトペ 0 โหวต
10/03/2012 プロテスタント [ja] การออกเสียง : プロテスタント 0 โหวต
10/03/2012 市街地 [ja] การออกเสียง : 市街地 0 โหวต
10/03/2012 十字軍 [ja] การออกเสียง : 十字軍 0 โหวต
10/03/2012 近松門左衛門 [ja] การออกเสียง : 近松門左衛門 0 โหวต