ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
21/12/2011 30日 [ja] การออกเสียง : 30日 0 โหวต
21/12/2011 12日 [ja] การออกเสียง : 12日 โดย strawberrybrown
21/12/2011 11日 [ja] การออกเสียง : 11日 โดย strawberrybrown
21/12/2011 10日 [ja] การออกเสียง : 10日 0 โหวต
21/12/2011 9日 [ja] การออกเสียง : 9日 0 โหวต
21/12/2011 8日 [ja] การออกเสียง : 8日 0 โหวต
21/12/2011 7日 [ja] การออกเสียง : 7日 0 โหวต
21/12/2011 6日 [ja] การออกเสียง : 6日 0 โหวต
21/12/2011 5日 [ja] การออกเสียง : 5日 0 โหวต
21/12/2011 4日 [ja] การออกเสียง : 4日 0 โหวต
21/12/2011 3日 [ja] การออกเสียง : 3日 0 โหวต
21/12/2011 2日 [ja] การออกเสียง : 2日 0 โหวต
21/12/2011 20歳 [ja] การออกเสียง : 20歳 0 โหวต
12/12/2011 パパ [ja] การออกเสียง : パパ 0 โหวต
22/10/2011 四面体 [ja] การออกเสียง : 四面体 0 โหวต
20/10/2011 [ja] การออกเสียง : 沖 1 โหวต
20/10/2011 [ja] การออกเสียง : 故 0 โหวต
20/10/2011 [ja] การออกเสียง : 財 0 โหวต
20/10/2011 不和 [ja] การออกเสียง : 不和 0 โหวต
20/10/2011 [ja] การออกเสียง : 負 0 โหวต
20/10/2011 不名誉 [ja] การออกเสียง : 不名誉 0 โหวต
20/10/2011 不配 [ja] การออกเสียง : 不配 0 โหวต
20/10/2011 不平 [ja] การออกเสียง : 不平 0 โหวต
20/10/2011 不肖 [ja] การออกเสียง : 不肖 0 โหวต
20/10/2011 不振 [ja] การออกเสียง : 不振 0 โหวต
20/10/2011 不用 [ja] การออกเสียง : 不用 0 โหวต
20/10/2011 微弱信号 [ja] การออกเสียง : 微弱信号 0 โหวต
20/10/2011 必要性 [ja] การออกเสียง : 必要性 0 โหวต
20/10/2011 物自体 [ja] การออกเสียง : 物自体 0 โหวต
20/10/2011 二律背反 [ja] การออกเสียง : 二律背反 0 โหวต