ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2011 accent [fr] การออกเสียง : accent 0 โหวต
02/12/2011 université [fr] การออกเสียง : université 0 โหวต
02/12/2011 jolie [fr] การออกเสียง : jolie 0 โหวต
02/12/2011 copain [fr] การออกเสียง : copain -1 โหวต
02/12/2011 calendrier [fr] การออกเสียง : calendrier 0 โหวต
02/12/2011 Gars [fr] การออกเสียง : Gars 1 โหวต
02/12/2011 enquête [fr] การออกเสียง : enquête 0 โหวต
02/12/2011 murmuré [fr] การออกเสียง : murmuré 0 โหวต
02/12/2011 la récolte [fr] การออกเสียง : la récolte 0 โหวต
02/12/2011 résistance [fr] การออกเสียง : résistance 0 โหวต
02/12/2011 debout [fr] การออกเสียง : debout 0 โหวต
02/12/2011 effacer [fr] การออกเสียง : effacer 1 โหวต
02/12/2011 crayon [fr] การออกเสียง : crayon 0 โหวต
02/12/2011 incapable [fr] การออกเสียง : incapable 0 โหวต
02/12/2011 Stylo [fr] การออกเสียง : Stylo -1 โหวต
02/12/2011 semence [fr] การออกเสียง : semence 0 โหวต
02/12/2011 dérange [fr] การออกเสียง : dérange 0 โหวต
02/12/2011 cellulaire [fr] การออกเสียง : cellulaire 0 โหวต
02/12/2011 ordinateur [fr] การออกเสียง : ordinateur 1 โหวต
02/12/2011 gants [fr] การออกเสียง : gants -1 โหวต
02/12/2011 tobogan [fr] การออกเสียง : tobogan 0 โหวต
02/12/2011 hiver [fr] การออกเสียง : hiver 0 โหวต
02/12/2011 saison [fr] การออกเสียง : saison -1 โหวต
02/12/2011 avoir [fr] การออกเสียง : avoir 1 โหวต
02/12/2011 être [fr] การออกเสียง : être 0 โหวต
02/12/2011 coccinelle [fr] การออกเสียง : coccinelle 0 โหวต
02/12/2011 océan [fr] การออกเสียง : océan -1 โหวต
02/12/2011 lac [fr] การออกเสียง : lac 0 โหวต
02/12/2011 vendredi [fr] การออกเสียง : vendredi 1 โหวต
02/12/2011 vendu [fr] การออกเสียง : vendu 0 โหวต