ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/12/2011 accent [fr] accent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 université [fr] université การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/12/2011 jolie [fr] jolie การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/12/2011 copain [fr] copain การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/12/2011 calendrier [fr] calendrier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 Gars [fr] Gars การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 enquête [fr] enquête การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 murmuré [fr] murmuré การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 la récolte [fr] la récolte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 résistance [fr] résistance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 debout [fr] debout การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 effacer [fr] effacer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 crayon [fr] crayon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 incapable [fr] incapable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 Stylo [fr] Stylo การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/12/2011 semence [fr] semence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 dérange [fr] dérange การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 cellulaire [fr] cellulaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 ordinateur [fr] ordinateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 gants [fr] gants การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 tobogan [fr] tobogan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 hiver [fr] hiver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 saison [fr] saison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 avoir [fr] avoir การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/12/2011 être [fr] être การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 coccinelle [fr] coccinelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 océan [fr] océan การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/12/2011 lac [fr] lac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2011 vendredi [fr] vendredi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/12/2011 vendu [fr] vendu การออกเสียง 0คะแนนโหวต