ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2011 accent [fr] การออกเสียงคำว่า accent คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 université [fr] การออกเสียงคำว่า université คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/12/2011 jolie [fr] การออกเสียงคำว่า jolie คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/12/2011 copain [fr] การออกเสียงคำว่า copain คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/12/2011 calendrier [fr] การออกเสียงคำว่า calendrier คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 Gars [fr] การออกเสียงคำว่า Gars คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 enquête [fr] การออกเสียงคำว่า enquête คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 murmuré [fr] การออกเสียงคำว่า murmuré คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 la récolte [fr] การออกเสียงคำว่า la récolte คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 résistance [fr] การออกเสียงคำว่า résistance คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 debout [fr] การออกเสียงคำว่า debout คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 effacer [fr] การออกเสียงคำว่า effacer คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 crayon [fr] การออกเสียงคำว่า crayon คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 incapable [fr] การออกเสียงคำว่า incapable คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/12/2011 Stylo [fr] การออกเสียงคำว่า Stylo คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/12/2011 semence [fr] การออกเสียงคำว่า semence คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 dérange [fr] การออกเสียงคำว่า dérange คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 cellulaire [fr] การออกเสียงคำว่า cellulaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 ordinateur [fr] การออกเสียงคำว่า ordinateur คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 gants [fr] การออกเสียงคำว่า gants คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 tobogan [fr] การออกเสียงคำว่า tobogan คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 hiver [fr] การออกเสียงคำว่า hiver คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 saison [fr] การออกเสียงคำว่า saison คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 avoir [fr] การออกเสียงคำว่า avoir คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/12/2011 être [fr] การออกเสียงคำว่า être คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 coccinelle [fr] การออกเสียงคำว่า coccinelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 océan [fr] การออกเสียงคำว่า océan คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/12/2011 lac [fr] การออกเสียงคำว่า lac คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 vendredi [fr] การออกเสียงคำว่า vendredi คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/12/2011 vendu [fr] การออกเสียงคำว่า vendu คะแนนโหวต 0 คะแนน