ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2012 售价 [zh] การออกเสียงคำว่า 售价 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 确 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 鹽水 [zh] การออกเสียงคำว่า 鹽水 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2012 單位 [zh] การออกเสียงคำว่า 單位 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2012 单一 [zh] การออกเสียงคำว่า 单一 คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/03/2012 花絮 [zh] การออกเสียงคำว่า 花絮 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2012 丧葬 [zh] การออกเสียงคำว่า 丧葬 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2012 喪膽 [zh] การออกเสียงคำว่า 喪膽 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2012 丧胆 [zh] การออกเสียงคำว่า 丧胆 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2012 喬木 [zh] การออกเสียงคำว่า 喬木 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/03/2012 喬治 [zh] การออกเสียงคำว่า 喬治 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 喪氣 [zh] การออกเสียงคำว่า 喪氣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 南港里 [zh] การออกเสียงคำว่า 南港里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 新光里 [zh] การออกเสียงคำว่า 新光里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 玉成里 [zh] การออกเสียงคำว่า 玉成里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 萬福里 [zh] การออกเสียงคำว่า 萬福里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 成福里 [zh] การออกเสียงคำว่า 成福里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 聯成里 [zh] การออกเสียงคำว่า 聯成里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 鴻福里 [zh] การออกเสียงคำว่า 鴻福里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 西新里 [zh] การออกเสียงคำว่า 西新里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 舊莊里 [zh] การออกเสียงคำว่า 舊莊里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2012 竹崎 [zh] การออกเสียงคำว่า 竹崎 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 嗣位 [zh] การออกเสียงคำว่า 嗣位 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 单边 [zh] การออกเสียงคำว่า 单边 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 單邊 [zh] การออกเสียงคำว่า 單邊 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 單純 [zh] การออกเสียงคำว่า 單純 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 囚 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 严肃 [zh] การออกเสียงคำว่า 严肃 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 嚴肅 [zh] การออกเสียงคำว่า 嚴肅 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/02/2012 严竣 [zh] การออกเสียงคำว่า 严竣 คะแนนโหวต 0 คะแนน