ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/03/2012 呼叫 [zh] การออกเสียงคำว่า 呼叫 0 โหวต
28/03/2012 周長 [zh] การออกเสียงคำว่า 周長 0 โหวต
28/03/2012 周邊 [zh] การออกเสียงคำว่า 周邊 0 โหวต
28/03/2012 周遊世界 [zh] การออกเสียงคำว่า 周遊世界 0 โหวต
28/03/2012 周游 [zh] การออกเสียงคำว่า 周游 0 โหวต
28/03/2012 周遊 [zh] การออกเสียงคำว่า 周遊 0 โหวต
28/03/2012 周速 [zh] การออกเสียงคำว่า 周速 0 โหวต
28/03/2012 周轉金 [zh] การออกเสียงคำว่า 周轉金 0 โหวต
28/03/2012 周轉 [zh] การออกเสียงคำว่า 周轉 0 โหวต
28/03/2012 周身 [zh] การออกเสียงคำว่า 周身 0 โหวต
28/03/2012 周莊鎮 [zh] การออกเสียงคำว่า 周莊鎮 0 โหวต
28/03/2012 周莊 [zh] การออกเสียงคำว่า 周莊 0 โหวต
28/03/2012 周至 [zh] การออกเสียงคำว่า 周至 0 โหวต
28/03/2012 周朝 [zh] การออกเสียงคำว่า 周朝 0 โหวต
28/03/2012 周折 [zh] การออกเสียงคำว่า 周折 0 โหวต
28/03/2012 周恩來 [zh] การออกเสียงคำว่า 周恩來 0 โหวต
28/03/2012 周小川 [zh] การออกเสียงคำว่า 周小川 0 โหวต
28/03/2012 周密 [zh] การออกเสียงคำว่า 周密 0 โหวต
28/03/2012 周围 [zh] การออกเสียงคำว่า 周围 0 โหวต
28/03/2012 周口市 [zh] การออกเสียงคำว่า 周口市 0 โหวต
28/03/2012 周口地区 [zh] การออกเสียงคำว่า 周口地区 0 โหวต
28/03/2012 周口地區 [zh] การออกเสียงคำว่า 周口地區 0 โหวต
28/03/2012 周口 [zh] การออกเสียงคำว่า 周口 0 โหวต
28/03/2012 關內 (关内) [zh] การออกเสียงคำว่า 關內 (关内) 0 โหวต
27/03/2012 哥伦布 [zh] การออกเสียงคำว่า 哥伦布 0 โหวต
27/03/2012 員工 [zh] การออกเสียงคำว่า 員工 0 โหวต
27/03/2012 哈里斯堡 [zh] การออกเสียงคำว่า 哈里斯堡 0 โหวต
27/03/2012 哈爾濱工業大學 [zh] การออกเสียงคำว่า 哈爾濱工業大學 0 โหวต
27/03/2012 哈欠 [zh] การออกเสียงคำว่า 哈欠 0 โหวต
27/03/2012 哈桑 [zh] การออกเสียงคำว่า 哈桑 0 โหวต