ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/06/2017 争夺战 [zh] การออกเสียงคำว่า 争夺战 คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2017 坚船利炮 [zh] การออกเสียงคำว่า 坚船利炮 คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2017 倒地 [zh] การออกเสียงคำว่า 倒地 คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 收音机 [zh] การออกเสียงคำว่า 收音机 คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/05/2012 和風 [zh] การออกเสียงคำว่า 和風 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 台詞 [zh] การออกเสียงคำว่า 台詞 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 台東 [zh] การออกเสียงคำว่า 台東 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 台幣 [zh] การออกเสียงคำว่า 台幣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同齡 [zh] การออกเสียงคำว่า 同齡 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同类 [zh] การออกเสียงคำว่า 同类 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同音 [zh] การออกเสียงคำว่า 同音 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同辈 [zh] การออกเสียงคำว่า 同辈 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同路 [zh] การออกเสียงคำว่า 同路 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同谋 [zh] การออกเสียงคำว่า 同谋 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同義 [zh] การออกเสียงคำว่า 同義 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同樣 [zh] การออกเสียงคำว่า 同樣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同期 [zh] การออกเสียงคำว่า 同期 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同時代 [zh] การออกเสียงคำว่า 同時代 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同時 [zh] การออกเสียงคำว่า 同時 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同房 [zh] การออกเสียงคำว่า 同房 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同性 [zh] การออกเสียงคำว่า 同性 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 同心 [zh] การออกเสียงคำว่า 同心 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 安靜 [zh] การออกเสียงคำว่า 安靜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 愤世嫉俗 [zh] การออกเสียงคำว่า 愤世嫉俗 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2012 稳妥 [zh] การออกเสียงคำว่า 稳妥 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2012 小传 [zh] การออกเสียงคำว่า 小传 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2012 一日 [yue] การออกเสียงคำว่า 一日 คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/04/2012 一尺 [yue] การออกเสียงคำว่า 一尺 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2012 一心 [zh] การออกเสียงคำว่า 一心 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2012 一心 [yue] การออกเสียงคำว่า 一心 คะแนนโหวต 0 คะแนน