ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/06/2017 争夺战 [zh] 争夺战 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2017 坚船利炮 [zh] 坚船利炮 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2017 倒地 [zh] 倒地 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 收音机 [zh] 收音机 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2012 和風 [zh] 和風 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 台詞 [zh] 台詞 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 台東 [zh] 台東 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 台幣 [zh] 台幣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同齡 [zh] 同齡 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同类 [zh] 同类 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同音 [zh] 同音 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同辈 [zh] 同辈 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同路 [zh] 同路 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同谋 [zh] 同谋 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同義 [zh] 同義 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同樣 [zh] 同樣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同期 [zh] 同期 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同時代 [zh] 同時代 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同時 [zh] 同時 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同房 [zh] 同房 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同性 [zh] 同性 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 同心 [zh] 同心 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 安靜 [zh] 安靜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 愤世嫉俗 [zh] 愤世嫉俗 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/05/2012 稳妥 [zh] 稳妥 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 小传 [zh] 小传 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2012 一日 [yue] 一日 การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/04/2012 一尺 [yue] 一尺 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2012 一心 [zh] 一心 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2012 一心 [yue] 一心 การออกเสียง 0คะแนนโหวต