ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2011 Komunumo [eo] การออกเสียง : Komunumo 0 โหวต
23/01/2011 veleidade [gl] การออกเสียง : veleidade 0 โหวต
23/01/2011 velenoso [gl] การออกเสียง : velenoso 0 โหวต
23/01/2011 tenrura [gl] การออกเสียง : tenrura 0 โหวต
23/01/2011 tenreiro [gl] การออกเสียง : tenreiro 0 โหวต
23/01/2011 temporeiro [gl] การออกเสียง : temporeiro 0 โหวต
23/01/2011 telegrafar [gl] การออกเสียง : telegrafar 0 โหวต
23/01/2011 Tampa [gl] การออกเสียง : Tampa 0 โหวต
23/01/2011 tamizo [gl] การออกเสียง : tamizo 0 โหวต
23/01/2011 tamboril [gl] การออกเสียง : tamboril 0 โหวต
23/01/2011 Tabán [gl] การออกเสียง : Tabán 0 โหวต
23/01/2011 soneto [gl] การออกเสียง : soneto 0 โหวต
23/01/2011 solombo [gl] การออกเสียง : solombo 0 โหวต
23/01/2011 ervella [gl] การออกเสียง : ervella 0 โหวต
23/01/2011 medikamento [eo] การออกเสียง : medikamento 0 โหวต
23/01/2011 araneo [eo] การออกเสียง : araneo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2011 ermeno [eo] การออกเสียง : ermeno 0 โหวต
23/01/2011 tinuso [eo] การออกเสียง : tinuso -1 โหวต
23/01/2011 struto [eo] การออกเสียง : struto 0 โหวต
23/01/2011 ŝafido [eo] การออกเสียง : ŝafido 0 โหวต
23/01/2011 búfalo [gl] การออกเสียง : búfalo 0 โหวต
23/01/2011 bufalo [eo] การออกเสียง : bufalo 0 โหวต
23/01/2011 strigo [eo] การออกเสียง : strigo 0 โหวต
23/01/2011 aceno [gl] การออกเสียง : aceno 0 โหวต
23/01/2011 azeno [eo] การออกเสียง : azeno 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2011 kameleono [eo] การออกเสียง : kameleono 0 โหวต
23/01/2011 salikoketo [eo] การออกเสียง : salikoketo 0 โหวต
23/01/2011 makropo [eo] การออกเสียง : makropo 0 โหวต
23/01/2011 kastoro [eo] การออกเสียง : kastoro 0 โหวต
23/01/2011 cerebro [eo] การออกเสียง : cerebro 0 โหวต