ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2011 Klaku [eo] การออกเสียง : Klaku 0 โหวต
23/01/2011 Admirinda [eo] การออกเสียง : Admirinda 0 โหวต
23/01/2011 mortigito [eo] การออกเสียง : mortigito 0 โหวต
23/01/2011 Spirita [eo] การออกเสียง : Spirita 0 โหวต
23/01/2011 nereelektebla [eo] การออกเสียง : nereelektebla 0 โหวต
23/01/2011 pasaĝero [eo] การออกเสียง : pasaĝero 0 โหวต
23/01/2011 prezidanto [eo] การออกเสียง : prezidanto 0 โหวต
23/01/2011 batalejo [eo] การออกเสียง : batalejo 0 โหวต
23/01/2011 paradokse [eo] การออกเสียง : paradokse 0 โหวต
23/01/2011 Manuskripto [eo] การออกเสียง : Manuskripto 0 โหวต
23/01/2011 Enkonduko [eo] การออกเสียง : Enkonduko 0 โหวต
23/01/2011 Tarrío [gl] การออกเสียง : Tarrío 0 โหวต
23/01/2011 Tallón [gl] การออกเสียง : Tallón 0 โหวต
23/01/2011 Soutiño [gl] การออกเสียง : Soutiño 0 โหวต
23/01/2011 Soaxe [gl] การออกเสียง : Soaxe 0 โหวต
23/01/2011 u-los [gl] การออกเสียง : u-los 0 โหวต
23/01/2011 Silván [gl] การออกเสียง : Silván 0 โหวต
23/01/2011 Silvares [gl] การออกเสียง : Silvares 0 โหวต
23/01/2011 Sisalde [gl] การออกเสียง : Sisalde 0 โหวต
23/01/2011 Suevos [gl] การออกเสียง : Suevos 0 โหวต
23/01/2011 melodía [gl] การออกเสียง : melodía 0 โหวต
23/01/2011 melodio [eo] การออกเสียง : melodio 0 โหวต
23/01/2011 Hieronimo [eo] การออกเสียง : Hieronimo 0 โหวต
23/01/2011 klaso [eo] การออกเสียง : klaso 0 โหวต
23/01/2011 pagata [eo] การออกเสียง : pagata 0 โหวต
23/01/2011 mortinta [eo] การออกเสียง : mortinta 0 โหวต
23/01/2011 koleris [eo] การออกเสียง : koleris 0 โหวต
23/01/2011 Agnoskante [eo] การออกเสียง : Agnoskante 0 โหวต
23/01/2011 Dika [eo] การออกเสียง : Dika 0 โหวต
23/01/2011 pluvmantelo [eo] การออกเสียง : pluvmantelo 0 โหวต