ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/01/2011 Vilaseñor [gl] การออกเสียง : Vilaseñor 0 โหวต
24/01/2011 Vilaverde [gl] การออกเสียง : Vilaverde 0 โหวต
24/01/2011 pousada [gl] การออกเสียง : pousada 0 โหวต
23/01/2011 estómago [gl] การออกเสียง : estómago 0 โหวต
23/01/2011 filoloxía [gl] การออกเสียง : filoloxía 0 โหวต
23/01/2011 literatura [gl] การออกเสียง : literatura 0 โหวต
23/01/2011 quilo [gl] การออกเสียง : quilo 0 โหวต
23/01/2011 metro [gl] การออกเสียง : metro 0 โหวต
23/01/2011 eido [gl] การออกเสียง : eido 0 โหวต
23/01/2011 eivisenco [gl] การออกเสียง : eivisenco 0 โหวต
23/01/2011 Eivisa [gl] การออกเสียง : Eivisa 0 โหวต
23/01/2011 repouso [gl] การออกเสียง : repouso 0 โหวต
23/01/2011 Patoloxía [gl] การออกเสียง : Patoloxía 0 โหวต
23/01/2011 patologio [eo] การออกเสียง : patologio 0 โหวต
23/01/2011 komputilprogramisto [eo] การออกเสียง : komputilprogramisto 0 โหวต
23/01/2011 saĝe [eo] การออกเสียง : saĝe 0 โหวต
23/01/2011 elektita [eo] การออกเสียง : elektita 0 โหวต
23/01/2011 eksministrino [eo] การออกเสียง : eksministrino 0 โหวต
23/01/2011 elironta [eo] การออกเสียง : elironta 0 โหวต
23/01/2011 Dosieroj [eo] การออกเสียง : Dosieroj 0 โหวต
23/01/2011 provversioj [eo] การออกเสียง : provversioj 0 โหวต
23/01/2011 kampanjo [eo] การออกเสียง : kampanjo 0 โหวต
23/01/2011 enketkompanjoj [eo] การออกเสียง : enketkompanjoj 0 โหวต
23/01/2011 balotado [eo] การออกเสียง : balotado 0 โหวต
23/01/2011 instaliĝis [eo] การออกเสียง : instaliĝis 0 โหวต
23/01/2011 enkonduki [eo] การออกเสียง : enkonduki 0 โหวต
23/01/2011 verŝajne [eo] การออกเสียง : verŝajne 0 โหวต
23/01/2011 elŝuti [eo] การออกเสียง : elŝuti 0 โหวต
23/01/2011 apoganto [eo] การออกเสียง : apoganto 0 โหวต
23/01/2011 aperu [eo] การออกเสียง : aperu 0 โหวต