ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/01/2011 Vilarello [gl] การออกเสียง : Vilarello 0 โหวต
24/01/2011 Vilasusá [gl] การออกเสียง : Vilasusá 0 โหวต
24/01/2011 Vilaxoán [gl] การออกเสียง : Vilaxoán 0 โหวต
24/01/2011 Roma [gl] การออกเสียง : Roma 0 โหวต
24/01/2011 présa [gl] การออกเสียง : présa 0 โหวต
24/01/2011 presa [gl] การออกเสียง : presa 0 โหวต
24/01/2011 pingüín [gl] การออกเสียง : pingüín 0 โหวต
24/01/2011 Penedo [gl] การออกเสียง : Penedo 0 โหวต
24/01/2011 pelve [gl] การออกเสียง : pelve 0 โหวต
24/01/2011 Vilar do Monte [gl] การออกเสียง : Vilar do Monte 0 โหวต
24/01/2011 comungar [gl] การออกเสียง : comungar 0 โหวต
24/01/2011 acelga [gl] การออกเสียง : acelga 0 โหวต
24/01/2011 Abade [gl] การออกเสียง : Abade 0 โหวต
24/01/2011 canón [gl] การออกเสียง : canón 0 โหวต
24/01/2011 cor [gl] การออกเสียง : cor 0 โหวต
24/01/2011 fuxidío [gl] การออกเสียง : fuxidío 0 โหวต
24/01/2011 esgazar [gl] การออกเสียง : esgazar 0 โหวต
24/01/2011 calzón [gl] การออกเสียง : calzón 0 โหวต
24/01/2011 xersei [gl] การออกเสียง : xersei 0 โหวต
24/01/2011 Vilaseco [gl] การออกเสียง : Vilaseco 0 โหวต
24/01/2011 Vilar de Arriba [gl] การออกเสียง : Vilar de Arriba 0 โหวต
24/01/2011 Vilapouca [gl] การออกเสียง : Vilapouca 0 โหวต
24/01/2011 Vilarín [gl] การออกเสียง : Vilarín 0 โหวต
24/01/2011 Vilariño [gl] การออกเสียง : Vilariño 0 โหวต
24/01/2011 Vilariño de Abaixo [gl] การออกเสียง : Vilariño de Abaixo 0 โหวต
24/01/2011 Vilariño de Arriba [gl] การออกเสียง : Vilariño de Arriba 0 โหวต
24/01/2011 Vilarchán [gl] การออกเสียง : Vilarchán 0 โหวต
24/01/2011 Vilasante [gl] การออกเสียง : Vilasante 0 โหวต
24/01/2011 Vilela [gl] การออกเสียง : Vilela 0 โหวต
24/01/2011 Vilavella [gl] การออกเสียง : Vilavella 0 โหวต