ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/01/2011 pole [gl] การออกเสียง : pole 0 โหวต
24/01/2011 pirixel [gl] การออกเสียง : pirixel 0 โหวต
24/01/2011 pexego [gl] การออกเสียง : pexego 0 โหวต
24/01/2011 pésimo [gl] การออกเสียง : pésimo 0 โหวต
24/01/2011 sentenza [gl] การออกเสียง : sentenza 0 โหวต
24/01/2011 tirarrollas [gl] การออกเสียง : tirarrollas 0 โหวต
24/01/2011 saboroso [gl] การออกเสียง : saboroso 0 โหวต
24/01/2011 sacho [gl] การออกเสียง : sacho 0 โหวต
24/01/2011 sabichón [gl] การออกเสียง : sabichón 0 โหวต
24/01/2011 malbono [eo] การออกเสียง : malbono 0 โหวต
24/01/2011 maldupiramido [eo] การออกเสียง : maldupiramido 0 โหวต
24/01/2011 malegaleco [eo] การออกเสียง : malegaleco 0 โหวต
24/01/2011 maleolo [eo] การออกเสียง : maleolo 0 โหวต
24/01/2011 malfacileco [eo] การออกเสียง : malfacileco 0 โหวต
24/01/2011 malfavoro [eo] การออกเสียง : malfavoro 0 โหวต
24/01/2011 malforteco [eo] การออกเสียง : malforteco 0 โหวต
24/01/2011 malforto [eo] การออกเสียง : malforto 0 โหวต
24/01/2011 malgracieco [eo] การออกเสียง : malgracieco 0 โหวต
24/01/2011 malkomplikeco [eo] การออกเสียง : malkomplikeco 0 โหวต
24/01/2011 malkovro [eo] การออกเสียง : malkovro 0 โหวต
24/01/2011 malliberejo [eo] การออกเสียง : malliberejo 0 โหวต
24/01/2011 malico [eo] การออกเสียง : malico 0 โหวต
24/01/2011 malliberulo [eo] การออกเสียง : malliberulo 0 โหวต
24/01/2011 mallongigo [eo] การออกเสียง : mallongigo 0 โหวต
24/01/2011 mallumo [eo] การออกเสียง : mallumo 0 โหวต
24/01/2011 malplifortiĝo [eo] การออกเสียง : malplifortiĝo 0 โหวต
24/01/2011 malproksimo [eo] การออกเสียง : malproksimo 0 โหวต
24/01/2011 necesejo [eo] การออกเสียง : necesejo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/01/2011 neeblo [eo] การออกเสียง : neeblo 0 โหวต
24/01/2011 parkejo [eo] การออกเสียง : parkejo 0 โหวต