ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2010 sedes [gl] การออกเสียง : sedes 0 โหวต
07/12/2010 Tramborríos [gl] การออกเสียง : Tramborríos 0 โหวต
07/12/2010 floco [gl] การออกเสียง : floco 0 โหวต
07/12/2010 Balocos [gl] การออกเสียง : Balocos 0 โหวต
07/12/2010 Valonga [gl] การออกเสียง : Valonga 0 โหวต
07/12/2010 Silvalonga [gl] การออกเสียง : Silvalonga 0 โหวต
07/12/2010 Viladonelle [gl] การออกเสียง : Viladonelle 0 โหวต
07/12/2010 anca [gl] การออกเสียง : anca 0 โหวต
07/12/2010 Valdoviño [gl] การออกเสียง : Valdoviño 0 โหวต
07/12/2010 Neda [gl] การออกเสียง : Neda 0 โหวต
07/12/2010 San Sadurniño [gl] การออกเสียง : San Sadurniño 0 โหวต
07/12/2010 Moeche [gl] การออกเสียง : Moeche 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2010 Piagolongo [gl] การออกเสียง : Piagolongo 0 โหวต
07/12/2010 espantallo [gl] การออกเสียง : espantallo 0 โหวต
07/12/2010 pallaso [gl] การออกเสียง : pallaso 0 โหวต
07/12/2010 palla [gl] การออกเสียง : palla 0 โหวต
07/12/2010 avelaíña [gl] การออกเสียง : avelaíña 0 โหวต
07/12/2010 choromicar [gl] การออกเสียง : choromicar 0 โหวต
07/12/2010 perrencha [gl] การออกเสียง : perrencha 0 โหวต
07/12/2010 padal secundario [gl] การออกเสียง : padal secundario 0 โหวต
07/12/2010 diferenza [gl] การออกเสียง : diferenza 0 โหวต
07/12/2010 arroutada [gl] การออกเสียง : arroutada 0 โหวต
07/12/2010 arrotar [gl] การออกเสียง : arrotar 0 โหวต
07/12/2010 peitear [gl] การออกเสียง : peitear 0 โหวต
07/12/2010 deda [gl] การออกเสียง : deda 0 โหวต
07/12/2010 cona [gl] การออกเสียง : cona 0 โหวต
07/12/2010 tenreira [gl] การออกเสียง : tenreira 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2010 abur [gl] การออกเสียง : abur 0 โหวต
07/12/2010 cortello [gl] การออกเสียง : cortello 0 โหวต
07/12/2010 Torneiros [gl] การออกเสียง : Torneiros 0 โหวต