ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2011 malnova [eo] การออกเสียง : malnova 0 โหวต
23/01/2011 stankulero [eo] การออกเสียง : stankulero 0 โหวต
23/01/2011 pafilon [eo] การออกเสียง : pafilon 0 โหวต
23/01/2011 devenis [eo] การออกเสียง : devenis 0 โหวต
23/01/2011 ricevis [eo] การออกเสียง : ricevis 0 โหวต
23/01/2011 kriis [eo] การออกเสียง : kriis 0 โหวต
23/01/2011 donace [eo] การออกเสียง : donace 0 โหวต
23/01/2011 manojn [eo] การออกเสียง : manojn 0 โหวต
23/01/2011 soldatojn [eo] การออกเสียง : soldatojn 0 โหวต
23/01/2011 starigis [eo] การออกเสียง : starigis 0 โหวต
23/01/2011 naskiĝotago [eo] การออกเสียง : naskiĝotago 0 โหวต
23/01/2011 kunfrapis [eo] การออกเสียง : kunfrapis 0 โหวต
23/01/2011 knabeto [eo] การออกเสียง : knabeto 0 โหวต
23/01/2011 soldatoj [eo] การออกเสียง : soldatoj 0 โหวต
23/01/2011 diferencis [eo] การออกเสียง : diferencis 0 โหวต
23/01/2011 solan [eo] การออกเสียง : solan 0 โหวต
23/01/2011 fandita [eo] การออกเสียง : fandita 0 โหวต
23/01/2011 laste [eo] การออกเสียง : laste 0 โหวต
23/01/2011 piedon [eo] การออกเสียง : piedon 0 โหวต
23/01/2011 stano [eo] การออกเสียง : stano 0 โหวต
23/01/2011 firme [gl] การออกเสียง : firme 0 โหวต
23/01/2011 firme [eo] การออกเสียง : firme 0 โหวต
23/01/2011 aspektis [eo] การออกเสียง : aspektis 0 โหวต
23/01/2011 staris [eo] การออกเสียง : staris 0 โหวต
23/01/2011 egale [eo] การออกเสียง : egale 0 โหวต
23/01/2011 konstruaĵo [eo] การออกเสียง : konstruaĵo 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2011 emitir [gl] การออกเสียง : emitir 0 โหวต
23/01/2011 eólico [gl] การออกเสียง : eólico 0 โหวต
23/01/2011 aturar [gl] การออกเสียง : aturar 0 โหวต
23/01/2011 apoteose [gl] การออกเสียง : apoteose 0 โหวต