ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/04/2011 Prados [gl] การออกเสียง : Prados 0 โหวต
02/04/2011 Pacio [gl] การออกเสียง : Pacio 0 โหวต
02/04/2011 Nogueira de Abaixo [gl] การออกเสียง : Nogueira de Abaixo 0 โหวต
02/04/2011 Mourente [gl] การออกเสียง : Mourente 0 โหวต
02/04/2011 Piñeira [gl] การออกเสียง : Piñeira 0 โหวต
02/04/2011 Tourón [gl] การออกเสียง : Tourón 0 โหวต
25/01/2011 fajromuro [eo] การออกเสียง : fajromuro 0 โหวต
25/01/2011 lernantino [eo] การออกเสียง : lernantino 0 โหวต
25/01/2011 leterbloko [eo] การออกเสียง : leterbloko 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 levstango [eo] การออกเสียง : levstango 0 โหวต
25/01/2011 libelo [eo] การออกเสียง : libelo 0 โหวต
25/01/2011 leptono [eo] การออกเสียง : leptono 0 โหวต
25/01/2011 lerteco [eo] การออกเสียง : lerteco 0 โหวต
25/01/2011 letero [eo] การออกเสียง : letero 0 โหวต
25/01/2011 liberigo [eo] การออกเสียง : liberigo 0 โหวต
25/01/2011 liberulo [eo] การออกเสียง : liberulo 0 โหวต
25/01/2011 lignokarbo [eo] การออกเสียง : lignokarbo 0 โหวต
25/01/2011 likvidebleco [eo] การออกเสียง : likvidebleco 0 โหวต
25/01/2011 limako [eo] การออกเสียง : limako 0 โหวต
25/01/2011 limeso [eo] การออกเสียง : limeso 0 โหวต
25/01/2011 likvoro [eo] การออกเสียง : likvoro 0 โหวต
25/01/2011 libertempo [eo] การออกเสียง : libertempo 0 โหวต
25/01/2011 limito [eo] การออกเสียง : limito 0 โหวต
25/01/2011 limonado [eo] การออกเสียง : limonado 0 โหวต
25/01/2011 lingvoscienco [eo] การออกเสียง : lingvoscienco 0 โหวต
25/01/2011 linio [eo] การออกเสียง : linio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 lingvaro [eo] การออกเสียง : lingvaro 0 โหวต
25/01/2011 litanio [eo] การออกเสียง : litanio 0 โหวต
25/01/2011 litero [eo] การออกเสียง : litero 0 โหวต
25/01/2011 litografio [eo] การออกเสียง : litografio 0 โหวต