ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2009 pubes [en] การออกเสียง : pubes 0 โหวต
07/06/2009 hydrophilic [en] การออกเสียง : hydrophilic 0 โหวต
07/06/2009 Shart [en] การออกเสียง : Shart 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 squick [en] การออกเสียง : squick 0 โหวต
07/06/2009 necrophilia [en] การออกเสียง : necrophilia -1 โหวต
07/06/2009 sarcophagus [en] การออกเสียง : sarcophagus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 shiv [en] การออกเสียง : shiv 0 โหวต
07/06/2009 candelabra [en] การออกเสียง : candelabra 0 โหวต
07/06/2009 Robert A. Heinlein [en] การออกเสียง : Robert A. Heinlein -1 โหวต
07/06/2009 aubergine [en] การออกเสียง : aubergine -1 โหวต
07/06/2009 ovation [en] การออกเสียง : ovation 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 Faustian [en] การออกเสียง : Faustian 0 โหวต
07/06/2009 overrun [en] การออกเสียง : overrun 0 โหวต
07/06/2009 crawdad [en] การออกเสียง : crawdad 0 โหวต
07/06/2009 Turks and Caicos Islands [en] การออกเสียง : Turks and Caicos Islands 0 โหวต
07/06/2009 synesthetic [en] การออกเสียง : synesthetic 0 โหวต
07/06/2009 agoraphobic [en] การออกเสียง : agoraphobic 0 โหวต
07/06/2009 synesthete [en] การออกเสียง : synesthete 0 โหวต
07/06/2009 electrostatic [en] การออกเสียง : electrostatic 0 โหวต
07/06/2009 iridium [en] การออกเสียง : iridium 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 synesthesia [en] การออกเสียง : synesthesia 0 โหวต
07/06/2009 enigmatic [en] การออกเสียง : enigmatic 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 exhaustion [en] การออกเสียง : exhaustion 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 adhesion [en] การออกเสียง : adhesion 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 uncanny [en] การออกเสียง : uncanny 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 ovulate [en] การออกเสียง : ovulate 0 โหวต
07/06/2009 disenfranchise [en] การออกเสียง : disenfranchise 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 Bossier City [en] การออกเสียง : Bossier City 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 domestication [en] การออกเสียง : domestication 0 โหวต
07/06/2009 vestibular [en] การออกเสียง : vestibular 0 โหวต