ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2009 pubes [en] การออกเสียงคำว่า pubes คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 hydrophilic [en] การออกเสียงคำว่า hydrophilic คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 Shart [en] การออกเสียงคำว่า Shart คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 squick [en] การออกเสียงคำว่า squick คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 necrophilia [en] การออกเสียงคำว่า necrophilia คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/06/2009 sarcophagus [en] การออกเสียงคำว่า sarcophagus คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 shiv [en] การออกเสียงคำว่า shiv คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 candelabra [en] การออกเสียงคำว่า candelabra คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 Robert A. Heinlein [en] การออกเสียงคำว่า Robert A. Heinlein คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/06/2009 aubergine [en] การออกเสียงคำว่า aubergine คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/06/2009 ovation [en] การออกเสียงคำว่า ovation คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 Faustian [en] การออกเสียงคำว่า Faustian คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 overrun [en] การออกเสียงคำว่า overrun คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 crawdad [en] การออกเสียงคำว่า crawdad คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 Turks and Caicos Islands [en] การออกเสียงคำว่า Turks and Caicos Islands คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 synesthetic [en] การออกเสียงคำว่า synesthetic คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 agoraphobic [en] การออกเสียงคำว่า agoraphobic คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 synesthete [en] การออกเสียงคำว่า synesthete คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 electrostatic [en] การออกเสียงคำว่า electrostatic คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 iridium [en] การออกเสียงคำว่า iridium คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 synesthesia [en] การออกเสียงคำว่า synesthesia คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 enigmatic [en] การออกเสียงคำว่า enigmatic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 exhaustion [en] การออกเสียงคำว่า exhaustion คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 adhesion [en] การออกเสียงคำว่า adhesion คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 uncanny [en] การออกเสียงคำว่า uncanny คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 ovulate [en] การออกเสียงคำว่า ovulate คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 disenfranchise [en] การออกเสียงคำว่า disenfranchise คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 Bossier City [en] การออกเสียงคำว่า Bossier City คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2009 domestication [en] การออกเสียงคำว่า domestication คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2009 vestibular [en] การออกเสียงคำว่า vestibular คะแนนโหวต 0 คะแนน