ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/08/2012 Doppelbass [de] การออกเสียง : Doppelbass 0 โหวต
22/08/2012 Beckedahl [de] การออกเสียง : Beckedahl 0 โหวต
22/08/2012 Vollprogramm [de] การออกเสียง : Vollprogramm 0 โหวต
22/08/2012 Doppelzither [de] การออกเสียง : Doppelzither 0 โหวต
22/08/2012 Fanfarentrompete [de] การออกเสียง : Fanfarentrompete -1 โหวต
22/08/2012 hupfen [de] การออกเสียง : hupfen 0 โหวต
22/08/2012 wohlklingend [de] การออกเสียง : wohlklingend 0 โหวต
22/08/2012 mischärisch [de] การออกเสียง : mischärisch 0 โหวต
22/08/2012 beschuhen [de] การออกเสียง : beschuhen 0 โหวต
22/08/2012 erheitern [de] การออกเสียง : erheitern 0 โหวต
22/08/2012 ergrünen [de] การออกเสียง : ergrünen 0 โหวต
22/08/2012 vorbeilassen [de] การออกเสียง : vorbeilassen 0 โหวต
22/08/2012 herauswickeln [de] การออกเสียง : herauswickeln 0 โหวต
22/08/2012 gefangennehmen [de] การออกเสียง : gefangennehmen 0 โหวต
22/08/2012 gagausisch [de] การออกเสียง : gagausisch 0 โหวต
22/08/2012 Özbekisch [de] การออกเสียง : Özbekisch 0 โหวต
22/08/2012 ugrisch [de] การออกเสียง : ugrisch 0 โหวต
22/08/2012 Silbifizierung [de] การออกเสียง : Silbifizierung 0 โหวต
22/08/2012 Norbert Barthle [de] การออกเสียง : Norbert Barthle 0 โหวต
22/08/2012 Larres [de] การออกเสียง : Larres 0 โหวต
22/08/2012 Chladenius [de] การออกเสียง : Chladenius 0 โหวต
22/08/2012 Otto Scholderer [de] การออกเสียง : Otto Scholderer 0 โหวต
22/08/2012 Heinz Knobloch [de] การออกเสียง : Heinz Knobloch 0 โหวต
21/08/2012 geschändet [de] การออกเสียง : geschändet 0 โหวต
21/08/2012 okulieren [de] การออกเสียง : okulieren 0 โหวต
21/08/2012 rauchähnlich [de] การออกเสียง : rauchähnlich 0 โหวต
21/08/2012 wasserlos [de] การออกเสียง : wasserlos 0 โหวต
21/08/2012 verspäten [de] การออกเสียง : verspäten 0 โหวต
21/08/2012 ungeschmückt [de] การออกเสียง : ungeschmückt 0 โหวต
21/08/2012 überempfindlich [de] การออกเสียง : überempfindlich 0 โหวต