ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2012 dämmernd [de] การออกเสียง : dämmernd 0 โหวต
24/08/2012 erheiternd [de] การออกเสียง : erheiternd 0 โหวต
24/08/2012 auffassungsfähig [de] การออกเสียง : auffassungsfähig 0 โหวต
24/08/2012 schildernd [de] การออกเสียง : schildernd 0 โหวต
24/08/2012 Hallstatt [de] การออกเสียง : Hallstatt 0 โหวต
24/08/2012 Bequemlichkeit [de] การออกเสียง : Bequemlichkeit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2012 Entzollung [de] การออกเสียง : Entzollung 0 โหวต
24/08/2012 Wintzingerode [de] การออกเสียง : Wintzingerode 0 โหวต
24/08/2012 Vorkommnis [de] การออกเสียง : Vorkommnis 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2012 Peinigung [de] การออกเสียง : Peinigung 0 โหวต
24/08/2012 Alfred Rethel [de] การออกเสียง : Alfred Rethel 0 โหวต
24/08/2012 roulade [de] การออกเสียง : roulade 0 โหวต
24/08/2012 Schultyp [de] การออกเสียง : Schultyp 0 โหวต
24/08/2012 höherqualifiziert [de] การออกเสียง : höherqualifiziert 0 โหวต
24/08/2012 Fachschule [de] การออกเสียง : Fachschule 0 โหวต
24/08/2012 Flammende Herzen [de] การออกเสียง : Flammende Herzen 0 โหวต
23/08/2012 Piccolotrompete [de] การออกเสียง : Piccolotrompete 0 โหวต
23/08/2012 Abschiedsbrief [de] การออกเสียง : Abschiedsbrief 0 โหวต
23/08/2012 Kuhles [de] การออกเสียง : Kuhles 0 โหวต
23/08/2012 Turneauer [de] การออกเสียง : Turneauer 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/08/2012 Lineol [de] การออกเสียง : Lineol 0 โหวต
22/08/2012 Mitmachwirrwarr [de] การออกเสียง : Mitmachwirrwarr 0 โหวต
22/08/2012 Büchel [de] การออกเสียง : Büchel 0 โหวต
22/08/2012 Doppelkonustrommel [de] การออกเสียง : Doppelkonustrommel 0 โหวต
22/08/2012 Brettzither [de] การออกเสียง : Brettzither 0 โหวต
22/08/2012 Bettlerleier [de] การออกเสียง : Bettlerleier 0 โหวต
22/08/2012 Dornheim [de] การออกเสียง : Dornheim 0 โหวต
22/08/2012 Dolzflöte [de] การออกเสียง : Dolzflöte 0 โหวต
22/08/2012 Donnertrommel [de] การออกเสียง : Donnertrommel 0 โหวต
22/08/2012 Doppelbass [de] การออกเสียง : Doppelbass 0 โหวต