ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/08/2012 durian [de] การออกเสียงคำว่า durian คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2012 Hoboe [de] การออกเสียงคำว่า Hoboe คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/08/2012 Nasenbär [de] การออกเสียงคำว่า Nasenbär คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] การออกเสียงคำว่า Gotthard Heinrici คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2012 wüstenähnlich [de] การออกเสียงคำว่า wüstenähnlich คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2012 Leo Fall [de] การออกเสียงคำว่า Leo Fall คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2012 Carl Reissig [de] การออกเสียงคำว่า Carl Reissig คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2012 genera [de] การออกเสียงคำว่า genera คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2012 Allerding [de] การออกเสียงคำว่า Allerding คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 erlag [de] การออกเสียงคำว่า erlag คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Adhatoda [de] การออกเสียงคำว่า Adhatoda คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Makulan [de] การออกเสียงคำว่า Makulan คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Agametangium [de] การออกเสียงคำว่า Agametangium คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Agamomonözie [de] การออกเสียงคำว่า Agamomonözie คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 wenigst [de] การออกเสียงคำว่า wenigst คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Agamogenese [de] การออกเสียงคำว่า Agamogenese คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Aeroponik [de] การออกเสียงคำว่า Aeroponik คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Agameon [de] การออกเสียงคำว่า Agameon คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 spatium [de] การออกเสียงคำว่า spatium คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Kuckhermann [de] การออกเสียงคำว่า Kuckhermann คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2012 Lepenies [de] การออกเสียงคำว่า Lepenies คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2012 Wilajet [de] การออกเสียงคำว่า Wilajet คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2012 Tschapan [de] การออกเสียงคำว่า Tschapan คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2012 Peter Bürger [de] การออกเสียงคำว่า Peter Bürger คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2012 Simurg [de] การออกเสียงคำว่า Simurg คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2012 vasica [de] การออกเสียงคำว่า vasica คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2012 niedertreten [de] การออกเสียงคำว่า niedertreten คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2012 weißwangig [de] การออกเสียงคำว่า weißwangig คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2012 kränkeln [de] การออกเสียงคำว่า kränkeln คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2012 auffordern [de] การออกเสียงคำว่า auffordern คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด