ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/08/2012 Nasenbär [de] การออกเสียง : Nasenbär 0 โหวต
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] การออกเสียง : Gotthard Heinrici 0 โหวต
27/08/2012 wüstenähnlich [de] การออกเสียง : wüstenähnlich 0 โหวต
27/08/2012 Leo Fall [de] การออกเสียง : Leo Fall 0 โหวต
27/08/2012 Carl Reissig [de] การออกเสียง : Carl Reissig 0 โหวต
27/08/2012 genera [de] การออกเสียง : genera 0 โหวต
27/08/2012 Allerding [de] การออกเสียง : Allerding 0 โหวต
26/08/2012 erlag [de] การออกเสียง : erlag 0 โหวต
26/08/2012 Adhatoda [de] การออกเสียง : Adhatoda 0 โหวต
26/08/2012 Makulan [de] การออกเสียง : Makulan 0 โหวต
26/08/2012 Agametangium [de] การออกเสียง : Agametangium 0 โหวต
26/08/2012 Agamomonözie [de] การออกเสียง : Agamomonözie 0 โหวต
26/08/2012 wenigst [de] การออกเสียง : wenigst 0 โหวต
26/08/2012 Agamogenese [de] การออกเสียง : Agamogenese 0 โหวต
26/08/2012 Aeroponik [de] การออกเสียง : Aeroponik 0 โหวต
26/08/2012 Agameon [de] การออกเสียง : Agameon 0 โหวต
26/08/2012 spatium [de] การออกเสียง : spatium 0 โหวต
26/08/2012 Kuckhermann [de] การออกเสียง : Kuckhermann 0 โหวต
26/08/2012 Lepenies [de] การออกเสียง : Lepenies 0 โหวต
25/08/2012 Wilajet [de] การออกเสียง : Wilajet 0 โหวต
25/08/2012 Tschapan [de] การออกเสียง : Tschapan 0 โหวต
25/08/2012 Peter Bürger [de] การออกเสียง : Peter Bürger 0 โหวต
25/08/2012 Simurg [de] การออกเสียง : Simurg 0 โหวต
25/08/2012 vasica [de] การออกเสียง : vasica 0 โหวต
24/08/2012 niedertreten [de] การออกเสียง : niedertreten 0 โหวต
24/08/2012 weißwangig [de] การออกเสียง : weißwangig 0 โหวต
24/08/2012 kränkeln [de] การออกเสียง : kränkeln 0 โหวต
24/08/2012 auffordern [de] การออกเสียง : auffordern 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2012 herausgebracht [de] การออกเสียง : herausgebracht 0 โหวต
24/08/2012 eingehüllt [de] การออกเสียง : eingehüllt 0 โหวต