ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/08/2012 durian [de] durian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2012 Hoboe [de] Hoboe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2012 Nasenbär [de] Nasenbär การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] Gotthard Heinrici การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2012 wüstenähnlich [de] wüstenähnlich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2012 Leo Fall [de] Leo Fall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2012 Carl Reissig [de] Carl Reissig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2012 genera [de] genera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2012 Allerding [de] Allerding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 erlag [de] erlag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Adhatoda [de] Adhatoda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Makulan [de] Makulan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Agametangium [de] Agametangium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Agamomonözie [de] Agamomonözie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 wenigst [de] wenigst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Agamogenese [de] Agamogenese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Aeroponik [de] Aeroponik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Agameon [de] Agameon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 spatium [de] spatium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Kuckhermann [de] Kuckhermann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2012 Lepenies [de] Lepenies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2012 Wilajet [de] Wilajet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2012 Tschapan [de] Tschapan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2012 Peter Bürger [de] Peter Bürger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2012 Simurg [de] Simurg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2012 vasica [de] vasica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2012 niedertreten [de] niedertreten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2012 weißwangig [de] weißwangig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2012 kränkeln [de] kränkeln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2012 auffordern [de] auffordern การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด