ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] การออกเสียงคำว่า Ludwig Crüwell คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2012 Wurst wider Wurst [de] การออกเสียงคำว่า Wurst wider Wurst คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2012 Cöthen [de] การออกเสียงคำว่า Cöthen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/09/2012 Eroica-Haus [de] การออกเสียงคำว่า Eroica-Haus คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2012 erörternswert [de] การออกเสียงคำว่า erörternswert คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] การออกเสียงคำว่า Gauß-Verteilung คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2012 kreiden [de] การออกเสียงคำว่า kreiden คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] การออกเสียงคำว่า ÖBB-Infrastruktur คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] การออกเสียงคำว่า Bamberger Apokalypse คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2012 Großendorf [de] การออกเสียงคำว่า Großendorf คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2012 Bertolt [de] การออกเสียงคำว่า Bertolt คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2012 MyZeil [de] การออกเสียงคำว่า MyZeil คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2012 Christoph Meiners [de] การออกเสียงคำว่า Christoph Meiners คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] การออกเสียงคำว่า Arnold Adolph Berthold คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2012 Traxler [de] การออกเสียงคำว่า Traxler คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2012 Belzec [de] การออกเสียงคำว่า Belzec คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2012 suffragan [de] การออกเสียงคำว่า suffragan คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2012 Therese von Brunswick [de] การออกเสียงคำว่า Therese von Brunswick คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] การออกเสียงคำว่า Gideon Ernst von Laudon คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] การออกเสียงคำว่า Richard von Weizsäcker คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 Klessheim [de] การออกเสียงคำว่า Klessheim คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 Herrlingen [de] การออกเสียงคำว่า Herrlingen คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] การออกเสียงคำว่า Edgar Feuchtinger คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] การออกเสียงคำว่า Karl Mack von Leiberich คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/09/2012 Szarszewski [de] การออกเสียงคำว่า Szarszewski คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/09/2012 Kurt Student [de] การออกเสียงคำว่า Kurt Student คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 Lykanthrop [de] การออกเสียงคำว่า Lykanthrop คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 Wahlstein [de] การออกเสียงคำว่า Wahlstein คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 Müller-Lyer [de] การออกเสียงคำว่า Müller-Lyer คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 Özil [de] การออกเสียงคำว่า Özil คะแนนโหวต 0 คะแนน