ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] Ludwig Crüwell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 Wurst wider Wurst [de] Wurst wider Wurst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 Cöthen [de] Cöthen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/09/2012 Eroica-Haus [de] Eroica-Haus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 erörternswert [de] erörternswert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] Gauß-Verteilung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 kreiden [de] kreiden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] ÖBB-Infrastruktur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] Bamberger Apokalypse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 Großendorf [de] Großendorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 Bertolt [de] Bertolt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 MyZeil [de] MyZeil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 Christoph Meiners [de] Christoph Meiners การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] Arnold Adolph Berthold การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 Traxler [de] Traxler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 Belzec [de] Belzec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 suffragan [de] suffragan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2012 Therese von Brunswick [de] Therese von Brunswick การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] Gideon Ernst von Laudon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] Richard von Weizsäcker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2012 Klessheim [de] Klessheim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2012 Herrlingen [de] Herrlingen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] Edgar Feuchtinger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] Karl Mack von Leiberich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/09/2012 Szarszewski [de] Szarszewski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/09/2012 Kurt Student [de] Kurt Student การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Lykanthrop [de] Lykanthrop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Wahlstein [de] Wahlstein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Müller-Lyer [de] Müller-Lyer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 Özil [de] Özil การออกเสียง 0คะแนนโหวต