ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] การออกเสียง : Ludwig Crüwell 0 โหวต
05/09/2012 Cöthen [de] การออกเสียง : Cöthen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/09/2012 Eroica-Haus [de] การออกเสียง : Eroica-Haus 0 โหวต
05/09/2012 erörternswert [de] การออกเสียง : erörternswert 0 โหวต
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] การออกเสียง : Gauß-Verteilung 0 โหวต
05/09/2012 kreiden [de] การออกเสียง : kreiden 0 โหวต
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] การออกเสียง : ÖBB-Infrastruktur 0 โหวต
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] การออกเสียง : Bamberger Apokalypse 0 โหวต
05/09/2012 Großendorf [de] การออกเสียง : Großendorf 0 โหวต
04/09/2012 Bertolt [de] การออกเสียง : Bertolt 0 โหวต
04/09/2012 MyZeil [de] การออกเสียง : MyZeil 0 โหวต
04/09/2012 Christoph Meiners [de] การออกเสียง : Christoph Meiners 0 โหวต
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] การออกเสียง : Arnold Adolph Berthold 0 โหวต
04/09/2012 Traxler [de] การออกเสียง : Traxler 0 โหวต
04/09/2012 Belzec [de] การออกเสียง : Belzec 0 โหวต
04/09/2012 suffragan [de] การออกเสียง : suffragan 0 โหวต
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] การออกเสียง : Gideon Ernst von Laudon 0 โหวต
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] การออกเสียง : Richard von Weizsäcker 0 โหวต
03/09/2012 Klessheim [de] การออกเสียง : Klessheim 0 โหวต
03/09/2012 Herrlingen [de] การออกเสียง : Herrlingen 0 โหวต
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] การออกเสียง : Edgar Feuchtinger 0 โหวต
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] การออกเสียง : Karl Mack von Leiberich 0 โหวต
01/09/2012 Szarszewski [de] การออกเสียง : Szarszewski 0 โหวต
01/09/2012 Kurt Student [de] การออกเสียง : Kurt Student 0 โหวต
31/08/2012 Lykanthrop [de] การออกเสียง : Lykanthrop 0 โหวต
31/08/2012 Wahlstein [de] การออกเสียง : Wahlstein 0 โหวต
31/08/2012 Müller-Lyer [de] การออกเสียง : Müller-Lyer 0 โหวต
30/08/2012 Özil [de] การออกเสียง : Özil 0 โหวต
30/08/2012 durian [de] การออกเสียง : durian 0 โหวต
29/08/2012 Hoboe [de] การออกเสียง : Hoboe 0 โหวต