ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/09/2012 Valckenberg [de] การออกเสียง : Valckenberg 0 โหวต
18/09/2012 Gerhard Doerfer [de] การออกเสียง : Gerhard Doerfer 0 โหวต
18/09/2012 Annemarie von Gabain [de] การออกเสียง : Annemarie von Gabain 0 โหวต
18/09/2012 Steube [de] การออกเสียง : Steube 0 โหวต
18/09/2012 smegma [de] การออกเสียง : smegma 0 โหวต
18/09/2012 Paul Landers [de] การออกเสียง : Paul Landers 0 โหวต
18/09/2012 Oliver Riedel [de] การออกเสียง : Oliver Riedel 0 โหวต
18/09/2012 Christoph Schneider [de] การออกเสียง : Christoph Schneider 0 โหวต
18/09/2012 Rohrstöcker [de] การออกเสียง : Rohrstöcker 0 โหวต
18/09/2012 Maori [de] การออกเสียง : Maori 0 โหวต
18/09/2012 Sascha Riether [de] การออกเสียง : Sascha Riether 0 โหวต
17/09/2012 dona [de] การออกเสียง : dona 0 โหวต
17/09/2012 vollgequarzt [de] การออกเสียง : vollgequarzt 0 โหวต
17/09/2012 Friedrich Wilhelm Radloff [de] การออกเสียง : Friedrich Wilhelm Radloff 0 โหวต
17/09/2012 Elisabeth Kübler-Ross [de] การออกเสียง : Elisabeth Kübler-Ross 0 โหวต
17/09/2012 Badinerie [de] การออกเสียง : Badinerie 0 โหวต
17/09/2012 Wippsterz [de] การออกเสียง : Wippsterz 0 โหวต
17/09/2012 Wipse [de] การออกเสียง : Wipse 0 โหวต
17/09/2012 Naherholung [de] การออกเสียง : Naherholung 0 โหวต
16/09/2012 Jaumann [de] การออกเสียง : Jaumann 0 โหวต
16/09/2012 J [bar] การออกเสียง : J 0 โหวต
16/09/2012 Kutschera [bar] การออกเสียง : Kutschera 0 โหวต
16/09/2012 Alina [bar] การออกเสียง : Alina 0 โหวต
15/09/2012 Gudrun Pausewang [de] การออกเสียง : Gudrun Pausewang 0 โหวต
15/09/2012 Poopik [yi] การออกเสียง : Poopik 0 โหวต
15/09/2012 pupik [yi] การออกเสียง : pupik 0 โหวต
14/09/2012 Ludwig Kübler [de] การออกเสียง : Ludwig Kübler 0 โหวต
13/09/2012 Wissenschaftsgläubigkeit [de] การออกเสียง : Wissenschaftsgläubigkeit 0 โหวต
12/09/2012 Hüffer [de] การออกเสียง : Hüffer 0 โหวต
11/09/2012 Michelbach [de] การออกเสียง : Michelbach 0 โหวต