ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/09/2012 dreiphonemig [de] การออกเสียง : dreiphonemig 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/09/2012 Morphemkonstanz [de] การออกเสียง : Morphemkonstanz -1 โหวต
26/09/2012 Rohrwiderstandsthermometer [de] การออกเสียง : Rohrwiderstandsthermometer 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/09/2012 Werkstatttreppe [de] การออกเสียง : Werkstatttreppe 0 โหวต
26/09/2012 Vergeltungsfaustkampf [de] การออกเสียง : Vergeltungsfaustkampf 0 โหวต
26/09/2012 Graphemverdoppelung [de] การออกเสียง : Graphemverdoppelung 0 โหวต
26/09/2012 Nagelmatrix [de] การออกเสียง : Nagelmatrix 0 โหวต
26/09/2012 schwarzköpfig [de] การออกเสียง : schwarzköpfig 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/09/2012 Stofffetzen [de] การออกเสียง : Stofffetzen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/09/2012 Verwickelung [de] การออกเสียง : Verwickelung 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/09/2012 Mangaka [de] การออกเสียง : Mangaka 0 โหวต
26/09/2012 Hämatochezie [de] การออกเสียง : Hämatochezie 0 โหวต
25/09/2012 Flügelbasis [de] การออกเสียง : Flügelbasis 0 โหวต
25/09/2012 schussbereit [de] การออกเสียง : schussbereit 0 โหวต
25/09/2012 Bogenlinie [de] การออกเสียง : Bogenlinie 0 โหวต
25/09/2012 Nachschieber [de] การออกเสียง : Nachschieber 0 โหวต
25/09/2012 Innenwinkel [de] การออกเสียง : Innenwinkel 0 โหวต
25/09/2012 auspumpen [de] การออกเสียง : auspumpen 0 โหวต
25/09/2012 zerkauen [de] การออกเสียง : zerkauen 0 โหวต
25/09/2012 Mittelmeerinsel [de] การออกเสียง : Mittelmeerinsel 0 โหวต
25/09/2012 Maxille [de] การออกเสียง : Maxille 0 โหวต
25/09/2012 Mondfleck [de] การออกเสียง : Mondfleck 0 โหวต
25/09/2012 anpirschen [de] การออกเสียง : anpirschen 0 โหวต
25/09/2012 Districtus Austriae Controllatus [de] การออกเสียง : Districtus Austriae Controllatus 0 โหวต
25/09/2012 Bretschneider [de] การออกเสียง : Bretschneider 0 โหวต
25/09/2012 Conert [de] การออกเสียง : Conert 0 โหวต
25/09/2012 Schmatzer [de] การออกเสียง : Schmatzer 0 โหวต
25/09/2012 Fürwort [de] การออกเสียง : Fürwort 0 โหวต
25/09/2012 [de] การออกเสียง : 0 โหวต
24/09/2012 Anklageerhebung [de] การออกเสียง : Anklageerhebung 0 โหวต