ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/08/2012 schlenkern [de] การออกเสียง : schlenkern 0 โหวต
19/08/2012 hereinpumpen [de] การออกเสียง : hereinpumpen 0 โหวต
19/08/2012 rassenrein [de] การออกเสียง : rassenrein 0 โหวต
19/08/2012 menschenreich [de] การออกเสียง : menschenreich 0 โหวต
19/08/2012 repatriieren [de] การออกเสียง : repatriieren 0 โหวต
18/08/2012 durchgebacken [de] การออกเสียง : durchgebacken 0 โหวต
18/08/2012 flektieren [de] การออกเสียง : flektieren 0 โหวต
18/08/2012 aufblitzen [de] การออกเสียง : aufblitzen 0 โหวต
18/08/2012 schichtweise [de] การออกเสียง : schichtweise 0 โหวต
18/08/2012 vierfach [de] การออกเสียง : vierfach 0 โหวต
18/08/2012 aufseufzen [de] การออกเสียง : aufseufzen 0 โหวต
18/08/2012 geschlechtlich [de] การออกเสียง : geschlechtlich 0 โหวต
18/08/2012 Staudenlein [de] การออกเสียง : Staudenlein 0 โหวต
18/08/2012 Resedaweißling [de] การออกเสียง : Resedaweißling 0 โหวต
18/08/2012 Taubenskabiose [de] การออกเสียง : Taubenskabiose 0 โหวต
18/08/2012 aufblitzend [de] การออกเสียง : aufblitzend 0 โหวต
18/08/2012 unbescheiden [de] การออกเสียง : unbescheiden 0 โหวต
18/08/2012 heimbringen [de] การออกเสียง : heimbringen 0 โหวต
18/08/2012 pferdlos [de] การออกเสียง : pferdlos 0 โหวต
18/08/2012 Edelgamander [de] การออกเสียง : Edelgamander 0 โหวต
18/08/2012 Weiden-Alant [de] การออกเสียง : Weiden-Alant 0 โหวต
18/08/2012 Wirbeldost [de] การออกเสียง : Wirbeldost 0 โหวต
18/08/2012 Wiesenstorchschnabel [de] การออกเสียง : Wiesenstorchschnabel 0 โหวต
18/08/2012 zentralisieren [de] การออกเสียง : zentralisieren 0 โหวต
18/08/2012 Klinikumsprecher [de] การออกเสียง : Klinikumsprecher 0 โหวต
18/08/2012 übelwollend [de] การออกเสียง : übelwollend 0 โหวต
18/08/2012 stutzschwänzig [de] การออกเสียง : stutzschwänzig 0 โหวต
18/08/2012 schmeichlerisch [de] การออกเสียง : schmeichlerisch 0 โหวต
18/08/2012 gegrüßt [de] การออกเสียง : gegrüßt 0 โหวต
18/08/2012 Leberversagen [de] การออกเสียง : Leberversagen 0 โหวต