ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/08/2012 einschleichen [de] การออกเสียง : einschleichen 0 โหวต
20/08/2012 hörig [de] การออกเสียง : hörig 0 โหวต
20/08/2012 vorausgehend [de] การออกเสียง : vorausgehend 0 โหวต
20/08/2012 braunhäutig [de] การออกเสียง : braunhäutig 0 โหวต
20/08/2012 zielbewußt [de] การออกเสียง : zielbewußt 0 โหวต
20/08/2012 einschrauben [de] การออกเสียง : einschrauben 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2012 humushaltig [de] การออกเสียง : humushaltig 0 โหวต
20/08/2012 geweckt [de] การออกเสียง : geweckt 0 โหวต
20/08/2012 feststampfen [de] การออกเสียง : feststampfen 0 โหวต
20/08/2012 Übertrager [de] การออกเสียง : Übertrager 0 โหวต
20/08/2012 betreffend [de] การออกเสียง : betreffend 0 โหวต
20/08/2012 langwüchsig [de] การออกเสียง : langwüchsig 0 โหวต
20/08/2012 wohnungslos [de] การออกเสียง : wohnungslos 0 โหวต
20/08/2012 ungerechterweise [de] การออกเสียง : ungerechterweise 0 โหวต
20/08/2012 schlagend [de] การออกเสียง : schlagend 0 โหวต
20/08/2012 gehäutet [de] การออกเสียง : gehäutet 0 โหวต
20/08/2012 hörbar [de] การออกเสียง : hörbar 0 โหวต
20/08/2012 artesisch [de] การออกเสียง : artesisch 0 โหวต
20/08/2012 schobern [de] การออกเสียง : schobern 0 โหวต
20/08/2012 Überschau [de] การออกเสียง : Überschau 0 โหวต
20/08/2012 blutungsanfällig [de] การออกเสียง : blutungsanfällig 0 โหวต
20/08/2012 aufdrehen [de] การออกเสียง : aufdrehen 0 โหวต
20/08/2012 ungelegen [de] การออกเสียง : ungelegen 0 โหวต
20/08/2012 schnellfüßig [de] การออกเสียง : schnellfüßig 0 โหวต
20/08/2012 viehisch [de] การออกเสียง : viehisch 0 โหวต
20/08/2012 Alltagsweisheiten [de] การออกเสียง : Alltagsweisheiten 0 โหวต
20/08/2012 mishigas [yi] การออกเสียง : mishigas 0 โหวต
20/08/2012 mittäglich [de] การออกเสียง : mittäglich 0 โหวต
20/08/2012 befeuchten [de] การออกเสียง : befeuchten 0 โหวต
20/08/2012 spaßen [de] การออกเสียง : spaßen 0 โหวต