ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/08/2012 verstehend [de] การออกเสียง : verstehend 0 โหวต
21/08/2012 bestirnt [de] การออกเสียง : bestirnt 0 โหวต
21/08/2012 zerstoßen [de] การออกเสียง : zerstoßen 0 โหวต
21/08/2012 Themeneinfalt [de] การออกเสียง : Themeneinfalt 0 โหวต
21/08/2012 Doppelpedalharfe [de] การออกเสียง : Doppelpedalharfe 0 โหวต
21/08/2012 Bassett [de] การออกเสียง : Bassett 0 โหวต
21/08/2012 Basshorn [de] การออกเสียง : Basshorn 0 โหวต
21/08/2012 Basslaute [de] การออกเสียง : Basslaute 0 โหวต
21/08/2012 Kirste [de] การออกเสียง : Kirste 0 โหวต
21/08/2012 Bassgambe [de] การออกเสียง : Bassgambe 0 โหวต
21/08/2012 Ährenbildung [de] การออกเสียง : Ährenbildung 0 โหวต
21/08/2012 gerippt [de] การออกเสียง : gerippt 0 โหวต
21/08/2012 auseinanderwehen [de] การออกเสียง : auseinanderwehen 0 โหวต
21/08/2012 hintragen [de] การออกเสียง : hintragen 0 โหวต
21/08/2012 hundertjährig [de] การออกเสียง : hundertjährig 0 โหวต
21/08/2012 gewinnreich [de] การออกเสียง : gewinnreich 0 โหวต
21/08/2012 bestimmungsgerecht [de] การออกเสียง : bestimmungsgerecht 0 โหวต
21/08/2012 kardätschen [de] การออกเสียง : kardätschen 0 โหวต
21/08/2012 Frisiertoilette [de] การออกเสียง : Frisiertoilette 0 โหวต
21/08/2012 herbeirufen [de] การออกเสียง : herbeirufen 0 โหวต
21/08/2012 geistesschwach [de] การออกเสียง : geistesschwach 0 โหวต
21/08/2012 chloren [de] การออกเสียง : chloren 0 โหวต
21/08/2012 zusammengefegt [de] การออกเสียง : zusammengefegt 0 โหวต
21/08/2012 Bregman [de] การออกเสียง : Bregman 0 โหวต
21/08/2012 warisch [de] การออกเสียง : warisch 0 โหวต
21/08/2012 Prahlhans [de] การออกเสียง : Prahlhans 0 โหวต
21/08/2012 Rundfunkempfänger [de] การออกเสียง : Rundfunkempfänger 0 โหวต
21/08/2012 Eicher [de] การออกเสียง : Eicher 0 โหวต
21/08/2012 Übermodel [de] การออกเสียง : Übermodel 0 โหวต
20/08/2012 zwangschristianisiert [de] การออกเสียง : zwangschristianisiert 0 โหวต