ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/08/2012 überempfindlich [de] การออกเสียงคำว่า überempfindlich คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 gleichrichten [de] การออกเสียงคำว่า gleichrichten คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 verstehend [de] การออกเสียงคำว่า verstehend คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 bestirnt [de] การออกเสียงคำว่า bestirnt คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 zerstoßen [de] การออกเสียงคำว่า zerstoßen คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Themeneinfalt [de] การออกเสียงคำว่า Themeneinfalt คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Doppelpedalharfe [de] การออกเสียงคำว่า Doppelpedalharfe คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Bassett [de] การออกเสียงคำว่า Bassett คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Basshorn [de] การออกเสียงคำว่า Basshorn คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Basslaute [de] การออกเสียงคำว่า Basslaute คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Kirste [de] การออกเสียงคำว่า Kirste คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Bassgambe [de] การออกเสียงคำว่า Bassgambe คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Ährenbildung [de] การออกเสียงคำว่า Ährenbildung คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 gerippt [de] การออกเสียงคำว่า gerippt คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 auseinanderwehen [de] การออกเสียงคำว่า auseinanderwehen คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 hintragen [de] การออกเสียงคำว่า hintragen คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 hundertjährig [de] การออกเสียงคำว่า hundertjährig คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 gewinnreich [de] การออกเสียงคำว่า gewinnreich คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 bestimmungsgerecht [de] การออกเสียงคำว่า bestimmungsgerecht คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 kardätschen [de] การออกเสียงคำว่า kardätschen คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Frisiertoilette [de] การออกเสียงคำว่า Frisiertoilette คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 herbeirufen [de] การออกเสียงคำว่า herbeirufen คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 geistesschwach [de] การออกเสียงคำว่า geistesschwach คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 chloren [de] การออกเสียงคำว่า chloren คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 zusammengefegt [de] การออกเสียงคำว่า zusammengefegt คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Bregman [de] การออกเสียงคำว่า Bregman คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 warisch [de] การออกเสียงคำว่า warisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Prahlhans [de] การออกเสียงคำว่า Prahlhans คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Rundfunkempfänger [de] การออกเสียงคำว่า Rundfunkempfänger คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2012 Eicher [de] การออกเสียงคำว่า Eicher คะแนนโหวต 0 คะแนน