ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
28/07/2012 jemandem den Kopf verdrehen [de] การออกเสียง : jemandem den Kopf verdrehen 0 โหวต
12/07/2012 Miss Sara Sampson [de] การออกเสียง : Miss Sara Sampson 0 โหวต
16/05/2012 Maßstab 1:18 [de] การออกเสียง : Maßstab 1:18 0 โหวต
10/05/2012 na so was [de] การออกเสียง : na so was 0 โหวต
09/05/2012 auf beide Schultern wälzen [de] การออกเสียง : auf beide Schultern wälzen 0 โหวต
08/05/2012 Unsere Liebe Frau [de] การออกเสียง : Unsere Liebe Frau 0 โหวต
08/05/2012 sein Ohr leihen [de] การออกเสียง : sein Ohr leihen 0 โหวต
08/05/2012 Gott sei Dank [de] การออกเสียง : Gott sei Dank 0 โหวต
26/04/2012 Im Dickicht der Städte [de] การออกเสียง : Im Dickicht der Städte 0 โหวต
01/04/2012 Pfiat' di Gott! [bar] การออกเสียง : Pfiat' di Gott! 0 โหวต
01/04/2012 Pfiat' euch Gott! [bar] การออกเสียง : Pfiat' euch Gott! 0 โหวต
29/03/2012 die Suppe auslöffeln [de] การออกเสียง : die Suppe auslöffeln 0 โหวต
29/03/2012 den Weg freimachen [de] การออกเสียง : den Weg freimachen 0 โหวต
28/03/2012 Der Krieg der Welten [de] การออกเสียง : Der Krieg der Welten 0 โหวต
27/03/2012 Das ist der Preis [de] การออกเสียง : Das ist der Preis 0 โหวต
20/02/2012 Internationaler Tag der Muttersprache [de] การออกเสียง : Internationaler Tag der Muttersprache 0 โหวต
15/01/2012 Die altgermanische Thierornamentik [de] การออกเสียง : Die altgermanische Thierornamentik 0 โหวต
13/01/2012 Gott im Himmel [de] การออกเสียง : Gott im Himmel 0 โหวต
01/08/2011 Angst vorm Fliegen [de] การออกเสียง : Angst vorm Fliegen 0 โหวต
04/05/2011 mitten im Nirgendwo [de] การออกเสียง : mitten im Nirgendwo 0 โหวต
05/04/2011 Der Ring des Polykrates [de] การออกเสียง : Der Ring des Polykrates 0 โหวต