ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
05/09/2012 Wurst wider Wurst [de] การออกเสียง : Wurst wider Wurst 0 โหวต
20/08/2012 Gitschiner Straße [de] การออกเสียง : Gitschiner Straße 0 โหวต
16/08/2012 50er Jahre [de] การออกเสียง : 50er Jahre 0 โหวต
28/07/2012 jemandem den Kopf verdrehen [de] การออกเสียง : jemandem den Kopf verdrehen 0 โหวต
24/07/2012 entwickelnde Variation [de] การออกเสียง : entwickelnde Variation 0 โหวต
12/07/2012 Miss Sara Sampson [de] การออกเสียง : Miss Sara Sampson 0 โหวต
10/07/2012 Immergut Festival [de] การออกเสียง : Immergut Festival 0 โหวต
04/07/2012 das zarte Geschlecht [de] การออกเสียง : das zarte Geschlecht 0 โหวต
04/07/2012 aus Prinzip [de] การออกเสียง : aus Prinzip 0 โหวต
04/07/2012 Ayinger Altbairisch Dunkel [de] การออกเสียง : Ayinger Altbairisch Dunkel 0 โหวต
08/06/2012 so eben [de] การออกเสียง : so eben 0 โหวต
07/06/2012 Der Abschied [de] การออกเสียง : Der Abschied 0 โหวต
06/06/2012 Krüge anstoßen [de] การออกเสียง : Krüge anstoßen 0 โหวต
03/06/2012 Arado Ar 234 [de] การออกเสียง : Arado Ar 234 0 โหวต
03/06/2012 Fieseler Fi 156 [de] การออกเสียง : Fieseler Fi 156 0 โหวต
16/05/2012 Maßstab 1:18 [de] การออกเสียง : Maßstab 1:18 0 โหวต
10/05/2012 na so was [de] การออกเสียง : na so was 0 โหวต
09/05/2012 auf beide Schultern wälzen [de] การออกเสียง : auf beide Schultern wälzen 0 โหวต
08/05/2012 dramatischer Vorwurf [de] การออกเสียง : dramatischer Vorwurf 0 โหวต
08/05/2012 nachteffektfreie Peilantenne [de] การออกเสียง : nachteffektfreie Peilantenne 0 โหวต
08/05/2012 Unsere Liebe Frau [de] การออกเสียง : Unsere Liebe Frau 0 โหวต
08/05/2012 sein Ohr leihen [de] การออกเสียง : sein Ohr leihen 0 โหวต
08/05/2012 Gott sei Dank [de] การออกเสียง : Gott sei Dank 0 โหวต
26/04/2012 Im Dickicht der Städte [de] การออกเสียง : Im Dickicht der Städte 0 โหวต
20/04/2012 Frau Holle [de] การออกเสียง : Frau Holle 0 โหวต
20/04/2012 König Drosselbart [de] การออกเสียง : König Drosselbart 0 โหวต
20/04/2012 Die Kornähren [de] การออกเสียง : Die Kornähren 0 โหวต
20/04/2012 Gevatterin Kröte [de] การออกเสียง : Gevatterin Kröte 0 โหวต
20/04/2012 Hundert Millionen [de] การออกเสียง : Hundert Millionen 0 โหวต
15/04/2012 Mercedes-Benz Arena [de] การออกเสียง : Mercedes-Benz Arena 0 โหวต