ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/06/2008 Agostino Carracci [it] Agostino Carracci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2008 Annibale Carracci [it] Annibale Carracci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2008 Ghirlandaio [it] Ghirlandaio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2008 Giorgione [it] Giorgione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2008 Lorenzo Lotto [it] Lorenzo Lotto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2008 Cimabue [it] Cimabue การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2008 Cosenza [it] Cosenza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2008 Latina [it] Latina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2008 Prato [it] Prato การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2008 calabrese [it] calabrese การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2008 aeroplano [it] aeroplano การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2008 Nefertiti [it] Nefertiti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2008 Trussardi [it] Trussardi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/06/2008 Sirmione [it] Sirmione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2008 Ottavio Rinuccini [it] Ottavio Rinuccini การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/06/2008 Pienza [it] Pienza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2008 Daniela Bianchi [it] Daniela Bianchi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2008 sforza [it] sforza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2008 Carlo Collodi [it] Carlo Collodi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2008 Piazza Affari [it] Piazza Affari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2008 Miuccia Prada [it] Miuccia Prada การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/06/2008 Mercedes [it] Mercedes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2008 Diesel [it] Diesel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2008 Fendi [it] Fendi การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/06/2008 Vecchio Continente [it] Vecchio Continente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2008 Parigi [it] Parigi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/06/2008 Francoforte [it] Francoforte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2008 Londra [it] Londra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2008 Cristoforo Colombo [it] Cristoforo Colombo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2008 Rudolph Valentino [it] Rudolph Valentino การออกเสียง 0คะแนนโหวต