ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/06/2008 Agostino Carracci [it] การออกเสียงคำว่า Agostino Carracci คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2008 Annibale Carracci [it] การออกเสียงคำว่า Annibale Carracci คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2008 Ghirlandaio [it] การออกเสียงคำว่า Ghirlandaio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/06/2008 Giorgione [it] การออกเสียงคำว่า Giorgione คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2008 Lorenzo Lotto [it] การออกเสียงคำว่า Lorenzo Lotto คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2008 Cimabue [it] การออกเสียงคำว่า Cimabue คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2008 Cosenza [it] การออกเสียงคำว่า Cosenza คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2008 Latina [it] การออกเสียงคำว่า Latina คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2008 Prato [it] การออกเสียงคำว่า Prato คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2008 calabrese [it] การออกเสียงคำว่า calabrese คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2008 aeroplano [it] การออกเสียงคำว่า aeroplano คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2008 Nefertiti [it] การออกเสียงคำว่า Nefertiti คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2008 Trussardi [it] การออกเสียงคำว่า Trussardi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/06/2008 Sirmione [it] การออกเสียงคำว่า Sirmione คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2008 Ottavio Rinuccini [it] การออกเสียงคำว่า Ottavio Rinuccini คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/06/2008 Pienza [it] การออกเสียงคำว่า Pienza คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2008 Daniela Bianchi [it] การออกเสียงคำว่า Daniela Bianchi คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2008 sforza [it] การออกเสียงคำว่า sforza คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2008 Carlo Collodi [it] การออกเสียงคำว่า Carlo Collodi คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2008 Piazza Affari [it] การออกเสียงคำว่า Piazza Affari คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2008 Miuccia Prada [it] การออกเสียงคำว่า Miuccia Prada คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/06/2008 Mercedes [it] การออกเสียงคำว่า Mercedes คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2008 Diesel [it] การออกเสียงคำว่า Diesel คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2008 Fendi [it] การออกเสียงคำว่า Fendi คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2008 Vecchio Continente [it] การออกเสียงคำว่า Vecchio Continente คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2008 Parigi [it] การออกเสียงคำว่า Parigi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2008 Francoforte [it] การออกเสียงคำว่า Francoforte คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2008 Londra [it] การออกเสียงคำว่า Londra คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2008 Cristoforo Colombo [it] การออกเสียงคำว่า Cristoforo Colombo คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2008 Rudolph Valentino [it] การออกเสียงคำว่า Rudolph Valentino คะแนนโหวต 0 คะแนน