ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/07/2008 Mario Soldati [it] Mario Soldati การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2008 giardino [it] giardino การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/07/2008 Alberto Moravia [it] Alberto Moravia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2008 termini [it] termini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2008 Italo Calvino [it] Italo Calvino การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/07/2008 Raffaello Sanzio [it] Raffaello Sanzio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Filippo Brunelleschi [it] Filippo Brunelleschi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/07/2008 Carlo Crivelli [it] Carlo Crivelli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Tiziano [it] Tiziano การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Sandro Pertini [it] Sandro Pertini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Pontormo [it] Pontormo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Leonardo Sciascia [it] Leonardo Sciascia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Vasco Pratolini [it] Vasco Pratolini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Luigi Pirandello [it] Luigi Pirandello การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Leon Battista Alberti [it] Leon Battista Alberti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Giorgio Bassani [it] Giorgio Bassani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Cesare Beccaria [it] Cesare Beccaria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Curzio Malaparte [it] Curzio Malaparte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Ugo Foscolo [it] Ugo Foscolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Grazia Deledda [it] Grazia Deledda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Carlo Emilio Gadda [it] Carlo Emilio Gadda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Silvio Pellico [it] Silvio Pellico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Andrea Palladio [it] Andrea Palladio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Giacomo Leopardi [it] Giacomo Leopardi การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/07/2008 Primo Levi [it] Primo Levi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Carlo Levi [it] Carlo Levi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Eugenio Montale [it] Eugenio Montale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Elsa Morante [it] Elsa Morante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/07/2008 Alessandro Manzoni [it] Alessandro Manzoni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2008 Andrea Mantegna [it] Andrea Mantegna การออกเสียง 0คะแนนโหวต