ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/07/2008 Mario Soldati [it] การออกเสียงคำว่า Mario Soldati คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/07/2008 giardino [it] การออกเสียงคำว่า giardino คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/07/2008 Alberto Moravia [it] การออกเสียงคำว่า Alberto Moravia คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/07/2008 termini [it] การออกเสียงคำว่า termini คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2008 Italo Calvino [it] การออกเสียงคำว่า Italo Calvino คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2008 Raffaello Sanzio [it] การออกเสียงคำว่า Raffaello Sanzio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/07/2008 Filippo Brunelleschi [it] การออกเสียงคำว่า Filippo Brunelleschi คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/07/2008 Carlo Crivelli [it] การออกเสียงคำว่า Carlo Crivelli คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Tiziano [it] การออกเสียงคำว่า Tiziano คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/07/2008 Sandro Pertini [it] การออกเสียงคำว่า Sandro Pertini คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Pontormo [it] การออกเสียงคำว่า Pontormo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/07/2008 Leonardo Sciascia [it] การออกเสียงคำว่า Leonardo Sciascia คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Vasco Pratolini [it] การออกเสียงคำว่า Vasco Pratolini คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Luigi Pirandello [it] การออกเสียงคำว่า Luigi Pirandello คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/07/2008 Leon Battista Alberti [it] การออกเสียงคำว่า Leon Battista Alberti คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Giorgio Bassani [it] การออกเสียงคำว่า Giorgio Bassani คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Cesare Beccaria [it] การออกเสียงคำว่า Cesare Beccaria คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Curzio Malaparte [it] การออกเสียงคำว่า Curzio Malaparte คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Ugo Foscolo [it] การออกเสียงคำว่า Ugo Foscolo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Grazia Deledda [it] การออกเสียงคำว่า Grazia Deledda คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Carlo Emilio Gadda [it] การออกเสียงคำว่า Carlo Emilio Gadda คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Silvio Pellico [it] การออกเสียงคำว่า Silvio Pellico คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Andrea Palladio [it] การออกเสียงคำว่า Andrea Palladio คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Giacomo Leopardi [it] การออกเสียงคำว่า Giacomo Leopardi คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/07/2008 Primo Levi [it] การออกเสียงคำว่า Primo Levi คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Carlo Levi [it] การออกเสียงคำว่า Carlo Levi คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Eugenio Montale [it] การออกเสียงคำว่า Eugenio Montale คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Elsa Morante [it] การออกเสียงคำว่า Elsa Morante คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/07/2008 Alessandro Manzoni [it] การออกเสียงคำว่า Alessandro Manzoni คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2008 Andrea Mantegna [it] การออกเสียงคำว่า Andrea Mantegna คะแนนโหวต 0 คะแนน