ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/12/2008 radio [it] การออกเสียงคำว่า radio คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/12/2008 internazionale [it] การออกเสียงคำว่า internazionale คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2008 nostalgia [it] การออกเสียงคำว่า nostalgia คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/12/2008 sostenibile [it] การออกเสียงคำว่า sostenibile คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 mezzo [it] การออกเสียงคำว่า mezzo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/12/2008 Cercare [it] การออกเสียงคำว่า Cercare คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 pullman [it] การออกเสียงคำว่า pullman คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 Nettuno [it] การออกเสียงคำว่า Nettuno คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/12/2008 Ostia [it] การออกเสียงคำว่า Ostia คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 Scandicci [it] การออกเสียงคำว่า Scandicci คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 Carlo Carrà [it] การออกเสียงคำว่า Carlo Carrà คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 Antonello da Messina [it] การออกเสียงคำว่า Antonello da Messina คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/12/2008 quotidiano [it] การออกเสียงคำว่า quotidiano คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/12/2008 presumibilmente [it] การออกเสียงคำว่า presumibilmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 posta [it] การออกเสียงคำว่า posta คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/12/2008 zii [it] การออกเสียงคำว่า zii คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 registrazione [it] การออกเสียงคำว่า registrazione คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/12/2008 terribile [it] การออกเสียงคำว่า terribile คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 Cesena [it] การออกเสียงคำว่า Cesena คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/12/2008 superfluo [it] การออกเสียงคำว่า superfluo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 Bellagio [it] การออกเสียงคำว่า Bellagio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 romboidale [it] การออกเสียงคำว่า romboidale คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 francobollo [it] การออกเสียงคำว่า francobollo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 messaggio [it] การออกเสียงคำว่า messaggio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 sregolatezza [it] การออกเสียงคำว่า sregolatezza คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2008 etimologia [it] การออกเสียงคำว่า etimologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2008 resistenza [it] การออกเสียงคำว่า resistenza คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/12/2008 ridicolo [it] การออกเสียงคำว่า ridicolo คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2008 giorni [it] การออกเสียงคำว่า giorni คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2008 attaccapanni [it] การออกเสียงคำว่า attaccapanni คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด