ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/12/2008 radio [it] radio การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/12/2008 internazionale [it] internazionale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2008 nostalgia [it] nostalgia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/12/2008 sostenibile [it] sostenibile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 mezzo [it] mezzo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/12/2008 Cercare [it] Cercare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 pullman [it] pullman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 Nettuno [it] Nettuno การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/12/2008 Ostia [it] Ostia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 Scandicci [it] Scandicci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 Carlo Carrà [it] Carlo Carrà การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 Antonello da Messina [it] Antonello da Messina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/12/2008 quotidiano [it] quotidiano การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/12/2008 presumibilmente [it] presumibilmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 posta [it] posta การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/12/2008 zii [it] zii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 registrazione [it] registrazione การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/12/2008 terribile [it] terribile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 Cesena [it] Cesena การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/12/2008 superfluo [it] superfluo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 Bellagio [it] Bellagio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 romboidale [it] romboidale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 francobollo [it] francobollo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 messaggio [it] messaggio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 sregolatezza [it] sregolatezza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2008 etimologia [it] etimologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2008 resistenza [it] resistenza การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/12/2008 ridicolo [it] ridicolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2008 giorni [it] giorni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2008 attaccapanni [it] attaccapanni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด