ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/01/2016 dunned [en] การออกเสียง : dunned 0 โหวต
03/01/2016 excisional [en] การออกเสียง : excisional 0 โหวต
03/01/2016 work flow [en] การออกเสียง : work flow 0 โหวต
03/01/2016 Turnagain Arm [en] การออกเสียง : Turnagain Arm 0 โหวต
03/01/2016 Seldovia [en] การออกเสียง : Seldovia 0 โหวต
03/01/2016 femicide [en] การออกเสียง : femicide 0 โหวต
03/01/2016 vented [en] การออกเสียง : vented 0 โหวต
15/07/2013 langacker [en] การออกเสียง : langacker 0 โหวต
10/12/2012 magenta [en] การออกเสียง : magenta 1 โหวต
09/12/2012 Intrepid [en] การออกเสียง : Intrepid 2 โหวต
08/12/2012 film [en] การออกเสียง : film 0 โหวต
08/12/2012 synthesis [en] การออกเสียง : synthesis 0 โหวต
08/12/2012 Arkansas River [en] การออกเสียง : Arkansas River -1 โหวต
11/07/2012 Dan I. Slobin [en] การออกเสียง : Dan I. Slobin 0 โหวต
11/07/2012 coated [en] การออกเสียง : coated 0 โหวต
03/07/2012 strident [en] การออกเสียง : strident 1 โหวต
03/07/2012 penchant [en] การออกเสียง : penchant 1 โหวต
03/07/2012 Stariski [en] การออกเสียง : Stariski 0 โหวต
03/07/2012 fungous [en] การออกเสียง : fungous 0 โหวต
03/07/2012 Kodiak [en] การออกเสียง : Kodiak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2012 Egegik [en] การออกเสียง : Egegik 0 โหวต
02/07/2012 hardin [en] การออกเสียง : hardin 0 โหวต
02/07/2012 Lame Deer [en] การออกเสียง : Lame Deer 0 โหวต
02/07/2012 Ninilchik [en] การออกเสียง : Ninilchik 0 โหวต
02/07/2012 Nanwalek [en] การออกเสียง : Nanwalek 0 โหวต
02/07/2012 Yupik [en] การออกเสียง : Yupik 0 โหวต
02/07/2012 Colstrip [en] การออกเสียง : Colstrip 0 โหวต
02/07/2012 Metlakatla [en] การออกเสียง : Metlakatla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2012 Point Barrow [en] การออกเสียง : Point Barrow 0 โหวต
02/07/2012 Kalifornsky [en] การออกเสียง : Kalifornsky 0 โหวต