ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/01/2016 dunned [en] การออกเสียงคำว่า dunned คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2016 excisional [en] การออกเสียงคำว่า excisional คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2016 work flow [en] การออกเสียงคำว่า work flow คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2016 Turnagain Arm [en] การออกเสียงคำว่า Turnagain Arm คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2016 Seldovia [en] การออกเสียงคำว่า Seldovia คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2016 femicide [en] การออกเสียงคำว่า femicide คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2016 vented [en] การออกเสียงคำว่า vented คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/07/2013 langacker [en] การออกเสียงคำว่า langacker คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2012 magenta [en] การออกเสียงคำว่า magenta คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/12/2012 Intrepid [en] การออกเสียงคำว่า Intrepid คะแนนโหวต 2 คะแนน
08/12/2012 film [en] การออกเสียงคำว่า film คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2012 synthesis [en] การออกเสียงคำว่า synthesis คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2012 Arkansas River [en] การออกเสียงคำว่า Arkansas River คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/07/2012 Dan I. Slobin [en] การออกเสียงคำว่า Dan I. Slobin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 coated [en] การออกเสียงคำว่า coated คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2012 strident [en] การออกเสียงคำว่า strident คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/07/2012 penchant [en] การออกเสียงคำว่า penchant คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/07/2012 Stariski [en] การออกเสียงคำว่า Stariski คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2012 fungous [en] การออกเสียงคำว่า fungous คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2012 Kodiak [en] การออกเสียงคำว่า Kodiak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2012 Egegik [en] การออกเสียงคำว่า Egegik คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2012 hardin [en] การออกเสียงคำว่า hardin คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2012 Lame Deer [en] การออกเสียงคำว่า Lame Deer คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2012 Ninilchik [en] การออกเสียงคำว่า Ninilchik คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2012 Nanwalek [en] การออกเสียงคำว่า Nanwalek คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2012 Yupik [en] การออกเสียงคำว่า Yupik คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2012 Colstrip [en] การออกเสียงคำว่า Colstrip คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2012 Metlakatla [en] การออกเสียงคำว่า Metlakatla คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/07/2012 Point Barrow [en] การออกเสียงคำว่า Point Barrow คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2012 Kalifornsky [en] การออกเสียงคำว่า Kalifornsky คะแนนโหวต 0 คะแนน