ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2019 long jump [en] การออกเสียง : long jump 0 โหวต
06/03/2019 analogized [en] การออกเสียง : analogized 0 โหวต
06/03/2019 London Bridge Is Falling Down [en] การออกเสียง : London Bridge Is Falling Down 0 โหวต
06/03/2019 glossies [en] การออกเสียง : glossies 0 โหวต
20/02/2018 Confessions of an English Opium-Eater [en] การออกเสียง : Confessions of an English Opium-Eater 0 โหวต
17/07/2017 Enigma Variations [en] การออกเสียง : Enigma Variations 0 โหวต
17/07/2017 feature-length [en] การออกเสียง : feature-length 0 โหวต
17/07/2017 Wheathampstead [en] การออกเสียง : Wheathampstead 0 โหวต
17/07/2017 posting [en] การออกเสียง : posting 0 โหวต
17/07/2017 grander [en] การออกเสียง : grander 0 โหวต
17/07/2017 principled [en] การออกเสียง : principled 0 โหวต
17/07/2017 Averell Harriman [en] การออกเสียง : Averell Harriman 0 โหวต
17/07/2017 A & P [en] การออกเสียง : A & P 0 โหวต
17/07/2017 diplomatic immunity [en] การออกเสียง : diplomatic immunity 0 โหวต
17/07/2017 in kind [en] การออกเสียง : in kind 0 โหวต
17/07/2017 Bachelor of Laws [en] การออกเสียง : Bachelor of Laws 0 โหวต
26/01/2017 geep [en] การออกเสียง : geep 0 โหวต
26/01/2017 uxorocide [en] การออกเสียง : uxorocide 0 โหวต
26/01/2017 Vilnius [en] การออกเสียง : Vilnius -1 โหวต
26/01/2017 inherent water [en] การออกเสียง : inherent water 0 โหวต
10/12/2016 biventricular [en] การออกเสียง : biventricular 1 โหวต
17/11/2016 I need to finish up the housework today before I can go out [en] การออกเสียง : I need to finish up the housework today before I can go out 0 โหวต
17/11/2016 A hydrofoil is a very fast boat that rises partly out of the water when moving at high speeds [en] การออกเสียง : A hydrofoil is a very fast boat that rises partly out of the water when moving at high speeds 0 โหวต
17/11/2016 There is a huge difference in wealth between the rich and the poor [en] การออกเสียง : There is a huge difference in wealth between the rich and the poor 0 โหวต
17/11/2016 These days it's very difficult to imagine a world without conflict [en] การออกเสียง : These days it's very difficult to imagine a world without conflict 0 โหวต
17/11/2016 Picasso [en] การออกเสียง : Picasso 0 โหวต
06/10/2016 That's a very generous donation to the fund. We really appreciate it [en] การออกเสียง : That's a very generous donation to the fund. We really appreciate it 0 โหวต
06/10/2016 dining out [en] การออกเสียง : dining out 0 โหวต
06/10/2016 Alan Bates [en] การออกเสียง : Alan Bates 0 โหวต
06/10/2016 easily-digestible [en] การออกเสียง : easily-digestible 0 โหวต