ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2011 不只 [zh] การออกเสียงคำว่า 不只 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不止 [zh] การออกเสียงคำว่า 不止 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知天高地厚 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知天高地厚 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知所终 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知所终 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知所云 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知所云 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知所措 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知所措 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知死活 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知死活 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知进退 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知进退 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知凡几 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知凡几 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知不觉 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知不觉 คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/06/2011 不支 [zh] การออกเสียงคำว่า 不支 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不正之风 [zh] การออกเสียงคำว่า 不正之风 คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/06/2011 不争 [zh] การออกเสียงคำว่า 不争 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不振 [zh] การออกเสียงคำว่า 不振 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不折不扣 [zh] การออกเสียงคำว่า 不折不扣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不怎么样 [zh] การออกเสียงคำว่า 不怎么样 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不择手段 [zh] การออกเสียงคำว่า 不择手段 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不赞一词 [zh] การออกเสียงคำว่า 不赞一词 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不在话下 [zh] การออกเสียงคำว่า 不在话下 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不约而同 [zh] การออกเสียงคำว่า 不约而同 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不虞 [zh] การออกเสียงคำว่า 不虞 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不由自主 [zh] การออกเสียงคำว่า 不由自主 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不由得 [zh] การออกเสียงคำว่า 不由得 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不用 [zh] การออกเสียงคำว่า 不用 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2011 不翼而飞 [zh] การออกเสียงคำว่า 不翼而飞 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不亦乐乎 [zh] การออกเสียงคำว่า 不亦乐乎 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不义之财 [zh] การออกเสียงคำว่า 不义之财 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不以为意 [zh] การออกเสียงคำว่า 不以为意 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不以为然 [zh] การออกเสียงคำว่า 不以为然 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不已 [zh] การออกเสียงคำว่า 不已 คะแนนโหวต 0 คะแนน