ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/06/2011 不只 [zh] 不只 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不止 [zh] 不止 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知天高地厚 [zh] 不知天高地厚 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知所终 [zh] 不知所终 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知所云 [zh] 不知所云 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知所措 [zh] 不知所措 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知死活 [zh] 不知死活 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知进退 [zh] 不知进退 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知凡几 [zh] 不知凡几 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知不觉 [zh] 不知不觉 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/06/2011 不支 [zh] 不支 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不正之风 [zh] 不正之风 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/06/2011 不争 [zh] 不争 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不振 [zh] 不振 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不折不扣 [zh] 不折不扣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不怎么样 [zh] 不怎么样 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不择手段 [zh] 不择手段 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不赞一词 [zh] 不赞一词 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不在话下 [zh] 不在话下 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不约而同 [zh] 不约而同 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不虞 [zh] 不虞 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不由自主 [zh] 不由自主 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不由得 [zh] 不由得 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不用 [zh] 不用 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/06/2011 不翼而飞 [zh] 不翼而飞 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不亦乐乎 [zh] 不亦乐乎 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不义之财 [zh] 不义之财 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不以为意 [zh] 不以为意 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不以为然 [zh] 不以为然 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不已 [zh] 不已 การออกเสียง 0คะแนนโหวต